blízko pri človeku

Slovensko

Slovenská katolícka charita navštívila Košice 2013

Dátum: 03/11/2010

CESTA DO NEZNÁMA – príbeh utečencov na Slovensku

Dňa  23. 10. 2010 sa v košických kasárňach/Kulturparku konalo stretnutie v rámci projektu Košice 2013 na tému UTEČENCI. Tento projekt priniesol SPOTs v spolupráci s Migračným úradom SR v rámci podprogramu Sociálne umenie.

Jeho cieľom je podporovať aktivity na scitlivenie verejnosti, spoluprácu umelcov s obyvateľmi v znevýhodnených komunitách a rozvoj nových...

[Celý članok]

„Raz vidieť je lepšie, ako päťkrát počuť...“ DOD V SKCH

Dátum: 19/11/2010

 

Deň otvorených dverí, 19. november 2010, v Diecéznej charite Žilina

Pri príležitosti sviatku sv. Alžbety a 20. výročia obnovenia činnosti Slovenskej katolíckej charity sa v rámci Diecéznej charity Žilina konal Deň otvorených dverí dňa 19. novembra 2010 (piatok) v 3 zariadeniach: Dom charity sv. Vincenta na Predmestskej 12 v Žiline,  Dom charity sv....

[Celý članok]

MLÁDEŽ ZASIELA KLIMATICKÝ ODKAZ MINISTROVI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dátum: 29/11/2010
Slávnostné otvorenie výstavy Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?

[Celý članok]

Červené stužky prežiarili biele vločky snehu

Dátum: 01/12/2010
SKCH v rámci Svetového dňa boja proti AIDS, 1. decembra, sa vybrala do bratislavských zasnežených ulíc a rozdávala červené stužky ako medzinárodný symbol tohto dňa.

[Celý članok]

POSTIHNUTÝM POVODŇAMI CHARITA DOTERAZ PREROZDELILA SUMU 1 611 000 EUR

Dátum: 27/11/2010

ZBIERKA POVODNE 2010

Dramatické a smutné chvíle zažili mnohé domácnosti na Slovensku potom, ako dlhotrvajúce dažde z konca mája a začiatku júla výrazne zvýšili  hladiny mnohých riek a potokov, ako aj spodnú vodu v lokalitách, už dlhodobo čeliacich tomuto problému . Voda sa následkom tohto začala v mnohých obciach a mestách vylievať z korýt  a svojim objemom aj silou...

[Celý članok]

 

 
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku?Kategorie

 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...