blízko pri človeku

Pôstna krabička zabezpečila vodu pre školy v Keni


Kategorie: Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca, Pôstna krabička pre Afriku and Zahraničie Dátum: 06/03/2017

Foto: Caritas Switzerland

Caritas Švajčiarsko v spolupráci s ďalšími partnermi realizovala od januára 2015 do septembra 2016 projekt zameraný na zlepšenie prístupu k pitnej vode a zlepšenie hygienických zariadení celkovo v 21 základných školách v meste Kericho, ktoré sa nachádza v západnej časti Kene. Medzi partnerov projektu ako Caritas Kericho a UNICEF patrila aj Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá ho podporila sumou 21 tisíc eur.  

Prostredníctvom projektu získali deti na 21 školách v meste Kericho prístup k nezávadnej pitnej vode, ako aj hygienickým zariadeniam, čo postupne umožní zlepšiť ich hygienické návyky. Projekt sa tiež zameral na zabezpečenie pitnej vody pre 12 dedín v regióne Tabaita. Vďaka výstavbe vodovodného systému tak môže dvanásť komunít zlepšiť svoje hygienické návyky. Postupy použité pri budovaní vodovodnej siete boli realizované v rámci Ucelenej hygienickej koncepcie (CLTS), ktorá je realizovaná v spolupráci s miestnym Ministerstvom zdravotníctva.

Samotná realizácia projektu sa omeškala oproti pôvodnému plánu o dva mesiace. Ťažkosti spôsobili hlavne nepriechodné cesty počas obdobia dažďov, ako aj štrajk učiteľov v septembri 2015. Napriek uvedeným skutočnostiam boli všetky plánované projektové aktivity realizované úspešne a hlavný cieľ projektu sa podarilo naplniť. Po skončení projektu potupne prichádza pozitívna spätná väzba od všetkých zainteresovaných strán: vládnych úradníkov, členov komunity, riadiacich výborov škôl, učiteľov, remeselníkov ako aj z partnerských organizácií. Zvlášť je potrené oceniť vysokú kvalitu stavebných prác, ako aj prepracované architektonické  návrhy zariadení, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom miestnej komunity.

SKCH podporuje krajiny v regióne subsaharskej Afriky prostreníctvom celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2017. Aktuálne je možné zbierku podporiť zaslaním daru na účet Slovenskej katolíckej charity – IBAN: SK74 5200 0000 0000 1635 2051, variabilný symbol 221, prípadne zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS medzera AFRIKA na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. Viac informácii o zbierke sa dozviete na stránke www.postnakrabicka.sk

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku?Kategorie

 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...