blízko pri človeku

Spoločne blízko pri človeku - Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb?


Kategorie: Slovensko and Sociálne Dátum: 26/10/2017

Desiatky expertov z terénu i z akademického a politického prostredia, zo samosprávy, vererejní i neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sa zišli na pôde Výboru NR SR pre sociálne veci pri príležitosti pripomienky Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby.

Odborný seminár v NR SR pod titulom Spoločne blízko pri človeku - Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb?  sa konal pod záštitou Aleny Bašistovej, predsedníčky Výboru NR SR pre sociálne veci a za účasti členky výboru NR SR pre sciálne veci Magdalény Kuciaňovej. Úlohou seminára bolo pozrieť sa na kvalitu sociálnych služieb na Slovensku z nadhľadu – očami Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ale aj vyhodnotiť existujúcu a prerokovávanú legislatívu – očami zákonodarcov, samosprávy, poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb.

Seminár vytvoril priestor pre dialógu a hľadanie synergie pomáhajúcich v prospech odkázaného človeka a jeho opatrovateľov.  Takýto zámer je aj v súlade s tendenciou deinštitucionalizácie. 

"V prvom rade chceme, aby sa verejná mienka  stávala vnímavejšou pre problémy ľudí v núdzi a aby angažovanie sa v pomoci blížnym bolo pre čím viac ľudí súčasťou životného štýlu a spoločenskou normou." povedal vo svojom príhovore Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity. Zásadnou podmienkou úspešnosti sociálnych služieb bolo a je jednoznačné vymedzenie kompetencií a zodpovednosti jednotlivca, rodiny,  jednotlivých stupňov samosprávy, mimovládneho sektora a štátu a tiež nastavenie transparentného a udržateľného   systému financovania jednotlivých druhov sociálnych služieb. 

Novela zákona síce navrhuje zlepšenie zabezpečenia pobytových sociálnych služieb v nasledujúcom roku, ale zdá sa, že služby krízovej  alebo včasnej intervencie, ambulantné zariadenia,  nízkoprahové služby a opatrovateľská služba zostanú aj naďalej popoluškami a mnohé spejú k zániku. Spoločnosť a štát, ktorý má záujem slúžiť dobru človeka, rešpektuje princíp subsidiarity a ústredné miesto a zodpovednosť rodiny v spoločnosti. Verejná moc má posilňovať rodinu a poskytnúť jej pomoc pri plnení tých úloh, ktoré môže dobre splniť sama alebo v spolupráci s komunitou. Funkčná rodina a komunitná starostlivosť je pre spoločnosť a pre odkázaného najlacnejším riešením sociálnych problémov.

Veľtrh sociálnych aktivít pokračuje verejnými podujatiami 3. novembra v Žiline v Auparku a 7. novembra v Trnave  v budove UCM.

Celý príhovor generálneho sekretára Slovenskej katolícekj charity, Ericha Hulmana, si môžete prečítať TU!

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku?Kategorie

 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...