POMOC UTEČENCOM

Ozbrojené konflikty a sektárske násilie v regióne Blízkeho východu spôsobili útek približne 6,3 milióna Sýrčanov a 4 milióny Iračanov z ktorých sa stali vnútorne presídlené osoby (IDPs – Internally Despaced people), čiže utečenci vo vlastnej krajine. A ďalších 4,9 milióna Sýrčanov a viac ako 250 000 Iračanov utiekli zo svojho domova do iných krajín.

Vzhľadom na neutíchajúce konflikty je veľmi náročné uskutočňovať projekty na obnovu bývania, miest či ekonomiky. Avšak je potrebné postarať sa o ľudí, ktorí utiekli zo svojich domovov a zostali úplne odkázaní na pomoc druhých. Bohatí ľudia zo Sýrie a Iraku migrovali do krajín, kde je mier. Stredná vrstva sa stala chudobnou a chudobní úplne biednymi bez možnosti postaviť sa na vlastné nohy.

Je mimoriadne dôležité zabezpečiť pre týchto ľudí pokrytie základných ľudských potrieb, aby mali kde skloniť hlavu, čoho sa napiť, najesť, mať možnosť umyť sa. Tak isto je nutné pamätať na sociálne potreby, vzdelanie, psychologickú a zdravotnú pomoc. Preto Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje v spolupráci s miestnymi partnermi projekty na pokrytie rôznych oblastí potrieb ľudí v núdzi. Našim cieľom je prispieť k tomu, aby mohli presídlenci a utečenci žiť dôstojný život, aby z detí utečencov nevyrástla stratená generácia.

Realizované projekty
Vzdelávanie detí utečencov v Jordánsku a Libanone
Podpora zraniteľných detí utečencov v Libanone
Zriadenie psycho-sociálneho centrav Erbile
Podpora univerzitných študentov v Kirkuku
Jasle, škôlka a komunitné centrum v Sulejmanii
Generátor pre IDPs v Sulejmanii
Obnova dvoch studní pre jezídov v Šerfadine
Potravinové a hygienické balíky pre ľudí v núdzi v Sýrii
Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh
Výstavba exercičného domu v Sulejmanii


Kontakty
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
utecenci@charita.sk