Komplexný vzdelávací program pre deti utečencov a deti zo zraniteľných komunít v Jordánsku a Libanone

Počet príjemcov pomoci

2 252 detí + členovia ich rodín

Projektový partner

Caritas Rakúsko

Spoluúčasť KBS a SKCH na projekte

50 000 EUR

Miesto implementácie

Jordánsko (gevernoráty Amman, Balqa, Irbid, Mafraq, Zarqa) Libanon (governoráty Jbeil, Chouf)

Trvanie celého projektu

september 2015 – august 2018

Obdobie podpory projektu zo strany KBS a SKCH

15. november 2015 – 31. august 2016

Cieľe projektu

  • zabezpečenie školskej dochádzky pre deti utečencov, ktoré by inak nemohli chodiť do školy => hrozí vznik tzv. stratenej generácie
  • poskytnutie psychologickej a sociálnej podpory pre deti/rodičov
  • vytváranie, resp. upevňovanie komunít v táboroch s cieľom posilniť spolupatričnosť a vytvoriť podmienky, ktoré budú utečencov motivovať k zotrvaniu na mieste

Vyhodnotenie projektu

Ide o trojročný projekt zahraničných humanitárnych organizácii s celkovým rozpočtom 9,5 mil. EUR a KBS ho podporila počas jeho prvého roka. Vďaka projektu bola zrealizovaná materiálna podpora pre deti utečencov, ktoré chodia do školy a nadviazaná efektívna spolupráca so školami, ktoré deti navštevujú. Zároveň sa začalo so zlepšovaním životných podmienok utečeneckých rodín, z ktorých deti pochádzajú. Projekt tak pokryl 2 252 detí + členov ich rodín a do nasledujúcich rokov realizácie projektu sa plánuje jeho rozšírenie na ešte vyšší počet príjemcov pomoci.

Realizované projekty
Vzdelávanie detí utečencov v Jordánsku a Libanone
Podpora zraniteľných detí utečencov v Libanone
Zriadenie psycho-sociálneho centrav Erbile
Podpora univerzitných študentov v Kirkuku
Jasle, škôlka a komunitné centrum v Sulejmanii
Generátor pre IDPs v Sulejmanii
Obnova dvoch studní pre jezídov v Šerfadine
Potravinové a hygienické balíky pre ľudí v núdzi v Sýrii
Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh
Výstavba exercičného domu v Sulejmanii


Kontakty
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
utecenci@charita.sk