Sociálna a vzdelávacia podpora pre deti sýrskych a irackých kresťanských utečencov a pre deti zo zraniteľných komunít v Libanone zasiahnutých krízou v Sýrii

Počet príjemcov pomoci

300 detí + členovia ich rodín

Projektový partner

Caritas Libanon

Spoluúčasť KBS a SKCH na projekte

40 000 EUR

Miesto implementácie

Libanon (pohraničná oblasť so Sýriou)

Trvanie celého projektu

január 2016 – jún 2016

Obdobie podpory projektu zo strany KBS a SKCH

január 2016 – jún 2016

Cieľe projektu

  • distribúcia potravinových a hygienických balíčkov a balíčkov s oblečením pre deti kresťanských utečencov zo Sýrie a Iraku a zo zraniteľných komunít v Libanone.
  • zaplatenie časti školného pre deti, ktoré by v opačnom prípade nemohli navštevovať základnú školu

Vyhodnotenie projektuRealizované projekty
Vzdelávanie detí utečencov v Jordánsku a Libanone
Podpora zraniteľných detí utečencov v Libanone
Zriadenie psycho-sociálneho centrav Erbile
Podpora univerzitných študentov v Kirkuku
Jasle, škôlka a komunitné centrum v Sulejmanii
Generátor pre IDPs v Sulejmanii
Obnova dvoch studní pre jezídov v Šerfadine
Potravinové a hygienické balíky pre ľudí v núdzi v Sýrii
Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh
Výstavba exercičného domu v Sulejmanii


Kontakty
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
utecenci@charita.sk