Centrum „Self in Need“ pre emočné, psychologické a duchovné potreby kresťanskej komunity v Erbile

Počet príjemcov pomoci

75 osôb/deň

Projektový partner

Chaldejskokatolícka arcidiecéza Erbil

Spoluúčasť KBS a SKCH na projekte

47 100 EUR

Miesto implementácie

Erbil (iracký Kurdistan)

Trvanie celého projektu

Centrum začalo fungovať od 20. septembra 2015

Obdobie podpory projektu zo strany KBS a SKCH

20. september 2015 – 30. november 2015 (KBS a SKCH podporili zriadenie Centra, ktoré teraz už funguje samostatne)

Cieľe projektu

  • poskytovanie špecializovanej psychologickej a sociálnej pomoci pre utečencov a vnútorne presídlené osoby, t.j. utečencov vo vlastnej krajine, ktorí utiekli pred terorom tzv. Islamského štátu
  • priestory centra sa budú taktiež využívať na pastoračné aktivity pre miestne komunity kresťanov

Vyhodnotenie projektu

Centrum po svojom dokončení momentálne poskytuje psychosociálnu podporu pre ľudí, ktorí utrpeli psychologické a emočné traumy pri úteku pred terorom ISIS (popravy blízkych, zneužívanie, týranie, pocit bezmocnosti z prenasledovania atď.). Tím odborníkov z centra používa terapiu, ktorá vychádza z biblických príbehov, ktoré opisujú vyhnanstvo a prenasledovanie veriacich a následnú starostlivosť Boha. Cez príbehy sa snaží nielen o psychologické uzdravenie klientov, ale aj o to, aby odpustili svojim prenasledovateľom. Okrem terapií centrum zároveň školí ďalších odborníkov, ktorí sa budú môcť venovať ďalším klientom a tak rozširovať svoju pomoc k čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí ju potrebujú. Súčasťou centra je aj kaplnka a centrum pre malé deti, ktorým sa venujú animátori, zatiaľ čo ich rodičia sú v centre.

Realizované projekty
Vzdelávanie detí utečencov v Jordánsku a Libanone
Podpora zraniteľných detí utečencov v Libanone
Zriadenie psycho-sociálneho centrav Erbile
Podpora univerzitných študentov v Kirkuku
Jasle, škôlka a komunitné centrum v Sulejmanii
Generátor pre IDPs v Sulejmanii
Obnova dvoch studní pre jezídov v Šerfadine
Potravinové a hygienické balíky pre ľudí v núdzi v Sýrii
Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh
Výstavba exercičného domu v Sulejmanii


Kontakty
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
utecenci@charita.sk