Podpora vnútorne vysídlených univerzitných študentov študujúcich na Univerzite v Kirkuku

Počet príjemcov pomoci

700 študentov

Projektový partner

Chaldejskokatolícka arcidiecéza Kirkuku a Sulejmanie

Spoluúčasť KBS a SKCH na projekte

43 100 EUR (2015)
40 000 EUR (2017)

Miesto implementácie

Kirkuk (iracký Kurdistan)

Trvanie celého projektu

1. september 2015 – cieľom je pokračovať v projekte až kým študenti doštudujú, resp. kým sa budú môcť vrátiť na svoje univerzity

Obdobie podpory projektu zo strany KBS a SKCH

september 2015 – február 2016
jún 2017 -

Cieľe projektu

  • zabezpečiť možnosť pokračovať v štúdiu pre univerzitných študentov, ktorí utiekli pred ISIS a tak zaistiť kontinuitu existencie kresťanskej inteligencie v Iraku
  • zabrániť migrácii ďalších kresťanov z krajiny
  • keďže medzi podporenými študentmi sú aj jezídi a moslimovia, študenti sa v spoločnej komunite učia vzájomnému rešpektu a posilňujú sa medzi nimi pozitívne vzťahy

Vyhodnotenie projektu

Projekt bol podporený od konca roka 2015 pre akademický rok 2015/2016. O jeho úspešnosti svedčí fakt, že študenti pokračujú v štúdiu a neopúšťajú krajinu. Okrem toho momentálne (február 2017) projekt podporuje už 700 univerzitných študentov, ktorí študujú na rôznych fakultách a pripravujú sa na pôsobenie v spoločnosti.

Realizované projekty
Vzdelávanie detí utečencov v Jordánsku a Libanone
Podpora zraniteľných detí utečencov v Libanone
Zriadenie psycho-sociálneho centrav Erbile
Podpora univerzitných študentov v Kirkuku
Jasle, škôlka a komunitné centrum v Sulejmanii
Generátor pre IDPs v Sulejmanii
Obnova dvoch studní pre jezídov v Šerfadine
Potravinové a hygienické balíky pre ľudí v núdzi v Sýrii
Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh
Výstavba exercičného domu v Sulejmanii


Kontakty
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
utecenci@charita.sk