Zakúpenie generátora elektrickej energie pre Kláštor Panny Márie v Sulejmanii

Počet príjemcov pomoci

300 detí + členovia ich rodín

Projektový partner

Kláštor komunity al-Khalil, kláštor Deir Maryam al-Adhra

Spoluúčasť KBS a SKCH na projekte

20 245 EUR

Miesto implementácie

Sulejmania (iracký Kurdistan)

Obdobie podpory projektu zo strany KBS a SKCH

20 júl – 20. august 2015

Cieľe projektu

  • zakúpenie elektrického generátora na pokrytie spotreby elektrickej energie, ktorá sa zvýšila prijatím utečencov, ktorí utiekli pred terorom ISIS a boli prijatí v kláštore a jeho okolí. V čase zakúpenia generátora ( august 2015) kláštorná komunita pomáha 160 utečencom (45 rodín).

Vyhodnotenie projektu

Momentálne generátor slúži utečencom, ktorí bývajú v provizórnych príbytkoch (malé skladacie domy) v okolí kláštora v prípade, že dôjde v výpadku el. energie – k čomu dochádza na dennej báze. Okrem toho sa komunita vnútorných vysídlencov, ktorí našli útočisko v okolí kláštora zväčšuje, takže generátor slúži väčšiemu počtu ľudí, ako pri jeho zakúpení.

Realizované projekty
Vzdelávanie detí utečencov v Jordánsku a Libanone
Podpora zraniteľných detí utečencov v Libanone
Zriadenie psycho-sociálneho centrav Erbile
Podpora univerzitných študentov v Kirkuku
Jasle, škôlka a komunitné centrum v Sulejmanii
Generátor pre IDPs v Sulejmanii
Obnova dvoch studní pre jezídov v Šerfadine
Potravinové a hygienické balíky pre ľudí v núdzi v Sýrii
Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh
Výstavba exercičného domu v Sulejmanii


Kontakty
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
utecenci@charita.sk