Studne na zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov a utečencov v obci Sherfadin a Usefa

Počet príjemcov pomoci

5 000+

Projektový partner

Shingala Azad organization for social development

Spoluúčasť KBS a SKCH na projekte

57 000 EUR

Miesto implementácie

Obce Sherfadin a Usefa

Obdobie podpory projektu zo strany KBS a SKCH

apríl 2017 – máj 2017

Cieľe projektu

  • obnoviť 2 studne zničené teroristami tzv. ISIS
  • zabezpečiť prístup k pitnej vode pre 5 000+ vnútorne presídlené osoby, ktoré našli útočisko v dedine Šerfadin a v jej okolí, kde každý týždeň prichádzajú ďalšie rodiny na úteku.
  • predísť dehydratácii ľudí v núdzi, keďže počas letných mesiac teploty dosahujú aj 50 °C a minimalizovať riziko výskytu infekčných chorôb z dôvodu nedostatočnej hygieny

Vyhodnotenie projektu

Projekt bol zrealizovaný na základe projektového návrhu. Studne poskytujú pitnú vodu pre približne 5 000 ľudí (údaj k augustu 2017). Hlavní predstavitelia miestnej komunity vyjadrili veľké poďakovanie za poskytnutie pomoci, ktorá zabezpečila základné životné potreby ľudí v núdzi. Okolo generátora a čerpadla bol postavený prístrešok, ktorý zariadenie chráni pred poveternostnými podmienkami.

Doplňujúca informácia: S partnerskou organizáciou SKCH už spoločne realizovala projekt zakúpenia nafty do výhrevných telies počas zimy 2016-2017.

Realizované projekty
Vzdelávanie detí utečencov v Jordánsku a Libanone
Podpora zraniteľných detí utečencov v Libanone
Zriadenie psycho-sociálneho centrav Erbile
Podpora univerzitných študentov v Kirkuku
Jasle, škôlka a komunitné centrum v Sulejmanii
Generátor pre IDPs v Sulejmanii
Obnova dvoch studní pre jezídov v Šerfadine
Potravinové a hygienické balíky pre ľudí v núdzi v Sýrii
Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh
Výstavba exercičného domu v Sulejmanii


Kontakty
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
utecenci@charita.sk