Distribúcia potravinových a hygienických balíkov pre utečencov a vnútorne vysídlené osoby v governoráte Al-Hassaka

Počet príjemcov pomoci

4 448 osôb

Projektový partner

Syriacký kríž (Syriac Cross)

Spoluúčasť KBS a SKCH na projekte

51 845 EUR

Miesto implementácie

Severovýchodná Sýria (governorát Al-Hassaka)

Obdobie podpory projektu zo strany KBS a SKCH

máj 2017 – jún 2017

Cieľe projektu

  • distribúcia potravinových a hygienických balíčkov pre vnútorne presídlené pre rodiny v governoráte Al-Hassaka (severovýchodná Sýria), ktoré túto pomoc najviac potrebujú a tak zlepšiť ich životnú situáciu

Vyhodnotenie projektu

Governorát Al-Hassaka je pod správou Kurdov a Syriakov (kresťanov) a kvôli prebiehajúcemu konfliktu v krajine v ňom zahraničné humanitárne organizácie pôsobia len minimálne (SKCH tu spolupracuje s miestnou organizáciou Syriac Cross – Syriacký kríž).

1 hygienický balík (á 42,90 EUR) : 5 zubných kefiek, 2 uteráky, 3 zubné pasty, 5 mydiel, 3 kg šampónu, 3 kg saponátu, 2 balíky detských plienok, 3 balíky hygienických vložiek, 2 kusy krému na spareniny

1 potravinový balík (á 70,62 EUR): 6 konzerv (hrášok + rajčiny), 10 tuniakových konzerv, 10 konzerv sardiniek, 10 konzerv jedla humus, 3 kg syru, 3 kg džemu, 1,8 kg detského mlieka, 3 kg ryže, 3 kg zemiakovej pasty, 3 l oleja na varenie

Realizované projekty
Vzdelávanie detí utečencov v Jordánsku a Libanone
Podpora zraniteľných detí utečencov v Libanone
Zriadenie psycho-sociálneho centrav Erbile
Podpora univerzitných študentov v Kirkuku
Jasle, škôlka a komunitné centrum v Sulejmanii
Generátor pre IDPs v Sulejmanii
Obnova dvoch studní pre jezídov v Šerfadine
Potravinové a hygienické balíky pre ľudí v núdzi v Sýrii
Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh
Výstavba exercičného domu v Sulejmanii


Kontakty
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
utecenci@charita.sk