Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh

Počet príjemcov pomoci

20 detí

Projektový partner

Ženská rehoľná kongregácia Little Sisters of Nazareth

Spoluúčasť KBS a SKCH na projekte

17 390 EUR

Miesto implementácie

Utečenecký tábor Dbayeh, Beirút, Libanon

Obdobie podpory projektu zo strany KBS a SKCH

November 2015 – November 2016

Cieľe projektu

Deti z tábora, v ktorom bola zničená škola boli v minulosti počas dochádzania do škôl mimo tábora viackrát počas prepravy verejnou dopravou obťažované a preto ich rodičia odmietali púšťať do školy. Projekt pokrýva náklady spojené s dopravou pre deti z ekonomicky najslabších rodín, ktoré si nevedia zabezpečiť alternatívne spôsoby dopravy do školy pre svoje deti.

Okrem dopravy projekt zabezpečuje doučovanie, školské pomôcky a materiálne vybavenie, vďaka ktorému môžu deti chodiť do košly.

Vďaka zabezpečeniu školských pomôcok, školného, obuvi, šatstva, doučovania a transportu do a zo školy môžu deti z najchudobnejších rodín palestínskych utečencov chodiť do školy a tak mať nádej na lepšiu budúcnosť, ako ich rodičia a tým predchádzať vzniku tzv. „stratenej generácie

Realizované projekty
Vzdelávanie detí utečencov v Jordánsku a Libanone
Podpora zraniteľných detí utečencov v Libanone
Zriadenie psycho-sociálneho centrav Erbile
Podpora univerzitných študentov v Kirkuku
Jasle, škôlka a komunitné centrum v Sulejmanii
Generátor pre IDPs v Sulejmanii
Obnova dvoch studní pre jezídov v Šerfadine
Potravinové a hygienické balíky pre ľudí v núdzi v Sýrii
Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh
Výstavba exercičného domu v Sulejmanii


Kontakty
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
utecenci@charita.sk