Výstavba exercičného domu pre kláštornú komunitu Deir Mar Musa v Sulejmanii

Počet príjemcov pomoci

Závisí od jednotlivých aktivít – cca 50 ľudí/týždeň

Projektový partner

Kláštor komunity al-Khalil, kláštor Deir Maryam al-Adhra

Spoluúčasť KBS a SKCH na projekte

50 000 EUR

Miesto implementácie

Sulejmania (iracký Kurdistan)

Obdobie podpory projektu zo strany KBS a SKCH

jún 2017 -

Zámer projektu

Výstavba exercičného domu pre miestnu komunitu rehoľných sestier a účastníčky duchovného programu ako aj núdzové ubytovanie pre ženy, ktoré museli opustiť svoj domov kvôli ozbrojenému konfliktu. Centrum bude slúžiť ako miesto stretávania a formácie utečencov a vnútorne presídlených osôb, ktoré sa snažia založiť si v okolí kláštora svoj nový domov.

Okrem toho sa rehoľná komunita venuje medzináboženskému dialógu s moslimskými komunitami, ktorý môže prispieť k zlepšeniu situácie medzi náboženskými komunitami. Exercičný dom bude preto slúžiť aj ako miesto stretávania s inými veriacimi.

Rozpočet

163 765 EUR (182 884 USD)

Realizované projekty
Vzdelávanie detí utečencov v Jordánsku a Libanone
Podpora zraniteľných detí utečencov v Libanone
Zriadenie psycho-sociálneho centrav Erbile
Podpora univerzitných študentov v Kirkuku
Jasle, škôlka a komunitné centrum v Sulejmanii
Generátor pre IDPs v Sulejmanii
Obnova dvoch studní pre jezídov v Šerfadine
Potravinové a hygienické balíky pre ľudí v núdzi v Sýrii
Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh
Výstavba exercičného domu v Sulejmanii


Kontakty
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
utecenci@charita.sk