blízko pri človeku

Bez bariér II.

Problematiku migrácie a úspešnej integrácie rieši väčšina európskych krajín. Táto téma sa stáva stále aktuálnejšou aj na Slovensku.

Úspešnej integrácii predchádzajú dva dôležité kroky. V prvom rade je potrebné čo najviac bojovať proti rasizmu, intolerancii, xenofóbii a antisemitizmu. Druhým dôležitým krokom je dať možnosť majoritnej spoločnosti stretnúť a zoznámiť sa s kultúrou, zvykmi a náboženstvom migrantov a azylantov, ktorí žijú na Slovensku.

Slovenská katolícka charita sa už druhý rok snaží  pomocou projektu Bez bariér odstraňovať predsudky a xenofóbiu zo slovenskej spoločnosti. V rámci projektu sa môže verejnosť stretnúť s migrantami a azylantami, pre ktorých sa stalo Slovensko druhým domovom. Neopodstatnený strach, ktorý vyplýva z neznalosti a neinformovanosti, je častým dôvodom k intolerancii, rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu voči cudzincom. Vďaka interkultúrnemu dialógu a priblíženiu kultúry, zvykov a náboženstva migrantov a azylantov je možné odbúrať obavy z neznámeho a nepoznaného a tak pomôcť ich l’ahšej integrácii do majoritnej spoločnosti.

Počas prvého roku sme sa venovali najmä téme migrantov prichádzajúcich na Slovensko. Tento rok sme si dali za ciel’ priblížiť deťom osud moslima, ktorý ušiel pred vojnou a prišiel žiť na Slovensko. Na príklade konkrétneho človeka chceme pomôcť pri odstraňovaní generalizujúceho negatívneho nazerania na moslimov a ich náboženstvo.

S islamom sa totiž často spája mnoho predsudkov. Islam však nie je jednoliaty, a až pri bližšom pohl’ade          na osud konkrétneho moslima, dokážeme viac porozumieť tomuto  náboženstvu, zvykom a kultúre, ktorá sa    s ním spája.

V rámci projektu prebiehajú prednášky na školách, počas ktorých  predstavujeme krátky dokument a rozprávame sa so žiakmi základných a stredných škôl na tému moslimovia a nové kultúry.

 

Toolkit pre učiteľov na stiahnutie vo formáte PDF

Leták na stiahnutie vo formáte PDF

Dva diely dokumentárneho filmu

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah týchto dokumentov je výlučne zodpovedná Slovenská katolícka charita.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...