blízko pri človeku

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
(Unna, Uganda)

 

 

Tu si môžete pozrieť video o našom centre.

 

Misia Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie začala Slovenská katolícka charita (SKCH) stavať v roku 2011. Išlo o reakciu Charity na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v osemdesiatych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba. Hoci bol pozemok, na ktorom dnes centrum stojí, ešte v apríli 2011 zarastený, 
pomoc dobrodincov zo Slovenska a odhodlanie pracovníčky SKCH a laickej misionárky Margity Kačányiovej, ktorá v Ugande pôsobí, urobili svoje.

Už v auguste 2011 bol položený základný kameň centra a SKCH začala s výstavbou prvého domu. Rok na to centrum tvorili dom pre dievčatá, dom pre dobrovoľníkov, kancelária, kuchyňa a pôvodné africké domčeky pre zamestnancov. Dňa 5. decembra 2012 sme centrum slávnostne otvorili. V roku 2014 bol dokončený aj dom pre chlapcov 
a od začiatku roku 2015 doň prichádzajú prví chlapci. Súčasťou centra je aj kaplnka, ktorá slúži obyvateľom centra ako aj miestnym z blízkej dedinky Unna.

Centrum, ktorého hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV a AIDS, má aktuálne kapacitu 45 miest. Deťom v centre poskytujeme zdravotnú starostlivosť, stravu, pravidelnú školskú dochádzku a poobedné doučovanie a taktiež oddychový program. Dbáme pritom o to, aby počas prázdnin navštevovali 
svojich príbuzných a nestratili tak kontakt so svojím prirodzeným prostredím, do ktorého sa po dosiahnutí 18. rokov vrátia. 

Vo februári 2013 sme spolu s obyvateľmi z dedinky Unna, ktorá sa nachádza v blízkosti centra, začali s výstavbou škôlky pre miestne deti. Dôvodom  výstavby je absencia štátnych škôlok v Ugande, následkom čoho sú deti odkázané na seba, pretože ich rodičia pracujú mimo domu. Do škôlky sme v máji 2013 prijali 50 detí z dediny a momentálne 
škôlku navštevuje 65 detí. Dedinčania prisľúbili aktívnu pomoc pri stavbe a prevádzke škôlky. SKCH poskytla pozemok a zamestnáva 2 učiteľky, ktoré sa venujú deťom. Namiesto platenia školného rodičia detí prispievajú priamo potravinami na ich stravu. Keďže budova škôlky už nevyhovuje úplne potrebám detí, v školskom roku 2016 – 2017 
plánujeme jej prestavbu na murovanú budovu s kvalitnou strechou.

Okrem aktivít v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa SKCH aktívne zapojilo aj do pomoci miestnej škole v dedinke Unna. V septembri 2013 pribudla v Základnej škole v Unne počítačová učebňa, ktorá vznikla vďaka spolupráci UNESCO a Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektu YOU DO TOO. Keďže škola nemala vlastný zdroj 
elektrickej energie, vďaka projektu SKCH sa na strechu školy namontovali solárne panely, ktoré umožňujú stabilné fungovanie aj počítačovej učebne.

Centrum sa stalo aj partnerom dlhoročného projektu SKCH Adopcia na diaľku®, ktorý je zameraný na pomoc deťom chudobných rodín v zahraničných krajinách, takže ľudia zo Slovenska môžu miestne deti podporovať aj dlhodobo. Vďaka adopcii dostanú deti šancu študovať a meniť k lepšiemu svoje zložité osudy. V súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 400 detí. Monitorovanie situácie detí, ktoré sú súčasťou projektu patrí medzi jednu z aktivít dobrovoľníka, ktorý je na misii v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Slovenská katolícka charita vysiela do Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie svojich dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri realizovaní aktivít pre deti v centre a jeho okolí. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť v centre nájdu viac informácií tu.

V roku 2016 plánujeme začať s budovaním odborných dieľní (krajčírska, murárska a stolárska), v ktorých staršie deti z centra a jeho okolia budú môcť získať zručnosti vďaka ktorým získajú pracovné návyky a v budúcnosti sa budú vedieť postarať o seba a svoje rodiny.

Prevádzka centra v Ugande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...