blízko pri človeku

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (Uganda)

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande začala Slovenská katolícka charita stavať v roku 2011. Išlo o reakciu Charity na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v 80tych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba. 

Centrum, ktorého hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV a AIDS, má aktuálne kapacitu 54 miest. Deťom v centre poskytujeme zdravotnú starostlivosť, stravu, pravidelnú školskú dochádzku a poobedné doučovanie a taktiež oddychový program. Dbáme pritom o to, aby počas prázdnin navštevovali svojich príbuzných a nestratili tak kontakt so svojím prirodzeným prostredím, do ktorého sa po dosiahnutí 18. rokov vrátia.

Vo februári 2013 sme v blízkosti centra začali s výstavbou škôlky. Dôvodom  výstavby je absencia štátnych škôlok v Ugande, následkom čoho sú deti odkázané na seba, pretože ich rodičia pracujú mimo domu. Momentálne škôlku navštevuje 65 detí. Slovenská katolícka charita poskytla pozemok a zamestnávala dve učiteľky, nakoľko však budova škôlky postupne nevyhovovala potrebám detí, v školskom roku 2016 – 2017 sme postavili murovanú budovu s kvalitnou strechou. Jej kapacita je 100 detí, o ktoré sa aktuálne starajú tri učiteľky.

V roku 2016 plánujeme začať s budovaním odborných dielní (krajčírska, murárska a stolárska), v ktorých budú môcť staršie deti z centra získať zručnosti, pracovné návyky a v budúcnosti sa tak dokážu postarať o seba i svoje rodiny. V súčasnosti pripravujeme výstavbu študovne.

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa tiež stalo partnerom dlhoročného projektu charity - Adopcia na diaľku®, ktorý je zameraný na pomoc deťom chudobných rodín v zahraničných krajinách. Ľudia zo Slovenska tak môžu miestne deti podporovať aj dlhodobo. Vďaka adopcii dostanú deti šancu študovať a meniť k lepšiemu svoje zložité osudy. V súčasnosti je do projektu zapojených viac ako 400 detí. 

Prevádzka centra v Ugande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku.

Sledujte aktivity našich projektov aj na Facebooku

Pozrite si krátky film o projekte v Ugande

Prispieť na kampaň Pôstna krabička pre Afriku môžete tu

Prihláste sa do nášho newslettera

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...