blízko pri človeku

Činnosti dobrovoľníka v Kultúrnom centre sv. Vincenta

Činnosti dobrovoľníka v Kultúrnom centre sv. Vincenta


Hlavnou náplňou činností dobrovoľníka je prispieť svojou aktivitou k efektívnemu fungovaniu centra. Presné práva a povinnosti dobrovoľníka sú obsahom Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti medzi SKCH a konkrétnym dobrovoľníkom. Okrem toho každý dobrovoľník v rámci odbornej prípravy pred vyslaním na misiu získa potrebné informácie ohľadom fungovania projektu, na ktorý bude vyslaný. 

Počas svojej misie môže dobrovoľník počítať s nasledovnými aktivitami:

 • koordinovanie aktivít centra – spolupráca s miestnou komunitou pallotínov a s učiteľkami v centre s cieľom efektívne fungovanie centra
 • trávenie času s deťmi (spoločné hry, vyučovanie)
 • dohľad nad finančnými záležitosťami centra
 • kontakt s koordinátorom rozvojových projektov SKCH s cieľom zlepšovať fungovanie centra a podmienok pre detí, zamestnancov a dobrovoľníkov v centre.

 

Ako sa stať dobrovoľníkom SKCH vo Rwande


Slovenská katolícka charita si veľmi váži ochotu mladých ľudí, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoj čas a talenty s deťmi na našich projektoch v Ugande a Rwande, kde pomáhajú ľuďom v núdzi.


Naši dobrovoľníci prejdú pred vyslaním na misiu odbornou prípravou, vďaka ktorej získajú prehľad o konkrétnom projekte, aktivitách, ktorým sa budú venovať a taktiež im vysvetlíme kultúrne pozadie regiónu, v ktorom budú pôsobiť. V rámci prípravy bude mať záujemca možnosť stretnúť sa s dobrovoľníkom, ktorý už bol na konkrétnom projekte a tak získa informácie priamo z prvej ruky.


Okrem odbornej prípravy, Slovenská katolícka charita poskytne dobrovoľníkovi aj informácie ohľadom potrebných očkovaní.


S cieľom udržať kontinuitu v aktivitách dobrovoľníkov na projekte, dbáme na to, aby bol prichádzajúci dobrovoľník aspoň niekoľko dní v spoločnosti dobrovoľníka, ktorý svoju misiu končí. Vďaka tomu nový dobrovoľník oveľa efektívnejšie spozná ľudí a aktivity, ktorým sa má venovať.


Slovenská katolícka charita svojmu dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke pokryje náklady spojené s:

 • očkovaním
 • poistením
 • letenkou
 • vízami

 

Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť na projektoch SKCH by mali mať:

 • vek od 22 do 35 rokov
 • skúsenosť zo zahraničného pobytu
 • otvorenú myseľ a srdce k ľuďom z iných kultúrnych prostredí
 • ovládať anglický jazyk aspoň na úrovni B1
 • ochotu vycestovať aspoň na 6 mesiacov (po vzájomnej dohode vieme dobu vycestovania upraviť)

 

Viac informácii dobrovoľník/dobrovoľníčka získa na osobných stretnutiach v rámci prípravy na vyslanie na misiu.


V prípade záujmu stačí napísať mail na vittek@charita.sk a v prílohe zaslať štruktúrovaný životopis a motivačný list, ktorý by mal obsahovať odpovede aj na nasledujúce otázky:

 1. Prečo sa chcete stať dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou? 
 2. Na aké vaše vlastnosti ste hrdí a na ktorých potrebujete ešte popracovať?
 3. Ako reagujete na stresové situácie? 
 4. Predstavte si svoj život v kultúrne úplne odlišnej spoločnosti, ktorá je silno zasiahnutá chudobou – ako by ste reagovali na takéto prostredie?   
 5. Čo považujete za výhody a čo za nevýhody života v komunite?
 6. Čo by ste chceli z dobrovoľníckej činnosti získať pre seba?
 7. Ako vnímate prácu pre kresťanskú organizáciu akou je Slovenská katolícka charita?
 8. Ako by ste opísali Vašu duchovnú cestu vzhľadom na Váš záujem o dobrovoľníctvo?

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...