blízko pri človeku

Čo robíme?

 

Slovenská katolícka charita (SKCH) pomáha prostredníctvom siete diecéznych a arcidiecéznych charít ročne približne 23-tisíc ľuďom v núdzi na celom Slovensku. V takmer 290 zariadeniach zdravotníckych a sociálnych služieb poskytujeme naše služby seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, matkám s deťmi v krízových situáciách, zdravotne ťažko postihnutým a ľuďom bez domova.

Naše projekty sú zamerané aj na pomoc migrantom, obetiam obchodovania s ľuďmi a detským utečencom. Na Slovensku aj v zahraničí pomáhame aj v prípade humanitárnych katastrof, ako sú zemetrasenia a povodne.

Naša humanitárna pomoc smeruje aj do krajín, ktoré trápia vojnové konflikty a rozvojovou spoluprácou sa snažíme zlepšiť životy ľudí v chudobných krajinách sveta. Okrem nášho projektu Adopcia na diaľku®, ktorý v súčasnosti pomáha študovať viac ako 2300 deťom zo siedmich krajín sveta, prevádzkujeme aj centrum pre deti s HIV a AIDS v Ugande. Okrem priamej pomoci pripravujeme aj rôzne kampane, ktorých cieľom je upozorniť na problémy ľudí v núdzi a zvýšiť povedomie o ich potrebách a živote.

SKCH združuje desať diecéznych a arcidiecéznych charít, ktoré pôsobia vo všetkých regiónoch Slovenska. Je súčasťou európskeho a celosvetovéhospoločenstva charít, ktoré sú spojené v konfederáciách Caritas Europa a Caritas Internationalis.

Ďakujeme za vašu pomoc a podporu!

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...