blízko pri človeku

Kultúrne centrum sv. Vincenta pre deti v Kibeho

Kultúrne centrum sv. Vincenta pre deti v Kibeho
(Kibeho, Rwanda)

 

 


Slovenská katolícka charita realizuje od roku 2015 rozvojové projekty vo rwandskom meste Kibeho v spolupráci so sestrami pallotínkami (Sestry katolíckeho apoštolátu), ktoré v Kibeho spravujú zdravotnícke stredisko. Na začiatku našej spolupráce SKCH prispievala finančnými prostriedkami na aktivity sestier a vysielala do zdravotníckeho strediska v Kibeho dobrovoľníkov, ktorí pomáhali sestrám v zdravotníckom stredisku alebo pri realizácii rôznych sociálnych projektov priamo v miestnych komunitách. Práve vďaka kontaktu s miestnymi obyvateľmi dobrovoľníci zistili, že v Kibeho chýba miesto, kde by malé deti zo sociálne slabších rodín mohli zmysluplne tráviť čas kým ich rodičia pracujú.


Na základe tejto potreby sme nadviazali spoluprácu s otcami Pallotínmi, ktorí taktiež pôsobia v Kibeho a vďaka ich ochote a obetavej práci našich dobrovoľníčok Janky a Moniky sme 23. mája 2016 mohli oficiálne otvoriť Kultúrne centrum sv. Vincenta pre 43 detí vo veku od štyroch do šiestich rokov. Projekt centra bol realizovaný aj vďaka 
štedrosti slovenských darcov, ktorí podporili zbierku Pôstna krabička pre Afriku – z jej výnosu je financovaný celý projekt.


Všetky deti, ktoré navštevujú, pochádzajú z veľmi chudobného prostredia. O mnohé sa stará len mama, sú podvyživené a trpia rôznymi kožnými chorobami z nedostatočnej hygieny či zlej stravy. Takmer polovica z nich sú pritom Pygmejovia. Členovia tohto kmeňa, ktorí sú všeobecne známi pre svoj malý vzrast, tvoria v Rwande menej než jedno percento populácie a v zlých podmienkach žijú často vylúčení na okraji spoločnosti – prostredníctvom spoločných aktivít v centre im chceme pomôcť k lepšej integrácii do majoritnej spoločnosti.


Cieľom aktivít Centra sv. Vincenta je začať poskytnúť deťom pravidelnú stravu, základy vzdelania -  vo Rwande totiž deti nastupujú na základnú školu s tým, že písať, čítať a počítať už majú vedieť. Poplatky v súkromnej materskej škole v Kibeho sú však pre mnohé rodiny privysoké a preto sa ich deti počas dňa túlajú po uliciach alebo žobrú na pútnických miestach. Okrem pravidelnej stravy a základného vzdelania majú taktiež deti čas na spoločné hry, učia sa hygienickým návykom a spoznávajú aj svoju kultúru – v centre sa im totiž venujú miestne učiteľky, s ktorými spolupracujú naši dobrovoľníci.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom centre v Rwande, sledujte nás na Facebooku.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...