blízko pri človeku

Misia a vízia

Misia

 
Slovenská katolícka charita (SKCH) poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

Vízia

 
Vieme, že absolútne eliminovať biedu na Slovensku a vo svete nie je možné. Napriek tomu sa o to chceme v čo najväčšej miere pričiniť.

 

  • Víziou Slovenskej katolíckej charity je – prostredníctvom jej profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi a vďaka podpore darcov – čo najviac znižovať počet ľudí na Slovensku aj v zahraničí, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne.
  • Túto našu víziu sa snažíme tiež napĺňať osvetou v spoločnosti, aby nevylučovala ľudí v núdzi, ovplyvňovaním zákonodarstva a spoluprácou so zahraničnými charitami, aby bola naša práca čo najviac efektívna.

 

Čo znamená „charita“


Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...