blízko pri človeku

O nás

Misia

Slovenská katolícka charita (SKCH) ako neštátna nezisková organizácia poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.


Vízia

Vieme, že absolútne eliminovať biedu na Slovensku a vo svete nie je možné. Napriek tomu sa o to chceme v čo najväčšej miere pričiniť.

 

 • Víziou Slovenskej katolíckej charity je – prostredníctvom jej profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi a vďaka podpore darcov – čo najviac znižovať počet ľudí na Slovensku aj v zahraničí, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne.
 • Túto našu víziu sa snažíme tiež napĺňať osvetou v spoločnosti, aby nevylučovala ľudí v núdzi, ovplyvňovaním zákonodarstva a spoluprácou so zahraničnými charitami, aby bola naša práca čo najviac efektívna.


Čo znamená „charita“

Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha.

História SKCH

Vznikla v roku 1927 z podnetu veriacich ľudí na Slovensku s cieľom zabezpečiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej pomoci Cirkvi chudobným. Začiatkom roku 1927 tak prevzala do svojich rúk materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. Postupne vznikali pobočky po celom území Slovenska.
V 50-tych rokoch však štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov, kde boli sústredení a zároveň pod kontrolou starí a chorí kňazi a rehoľné sestry zo zatvorených a rozpustených kláštorov.

Súčasnosť SKCH

Po roku 1989 sa mohla charita opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a tak začiatkom roku 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra. V súčasnosti tvorí SKCH 10 diecéznych/arcidiecéznych charít (DCH) a Slovenská katolícka charita Sekretariát. V SKCH pracuje približne 1 500 zamestnancov a 2 000 dobrovoľníkov, ktorí sa starajú približne o 20 000 ľudí v núdzi.

Právna forma SKCH

Právnou formou je SKCH „Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti“, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska, a je samostatnou právnickou osobou. V zmysle Kódexu kánonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení. Tvoria ju arcidiecézne a diecézne charity, Bratislavská katolícka charita a Slovenská katolícka charita Sekretariát, ktoré sú samostatnými subjektami s vlastnou právnou subjektivitou.

Slovenská katolícka charita sa skladá z týchto organizácií:

 • Slovenská katolícka charita Sekretariát
 • Bratislavská katolícka charita
 • Trnavská arcidiecézna charita
 • Diecézna charita Nitra
 • Diecézna charita Žilina
 • Diecéznea charita Banská Bystrica
 • Spišská katolícka charita
 • Diecézna charita Rožňava
 • Arcidiecézna charita Košice
 • Gréckokatolícka diecézna charita Prešov
 • Gréckokatolícka apoštolská exarchátna charita Košice


Komu pomáha charita

 • Diecézne charity pomáhajú opusteným deťom a mladým, rodinám v núdzi, postihnutým ľuďom, chorým, starším, zomierajúcim, ľuďom bez domova, migrantom a utečencom, tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi.
 • Slovenská katolícka charita - Sekretariát koordinuje národné projekty a činnosť diecéznych charít v právnej, mediálnej a zahraničnej oblasti a organizuje humanitárnu i rozvojovú pomoc.


Poslanie charity

 • Našim cieľom je účinne pomáhať každému človeku v núdzi.
 • Chceme oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu
 • Konkrétnou službou človeku v núdzi chceme vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu
 • Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou na problémy ľudí vo svojom okolí
 • Snažíme sa vychovávať, lebo ten kto prijme pomoc, často sám nadobudne schopnosť pomáhať
 • Zasahujeme tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna sieť
 • Presadzujeme zákonodarstvo v prospech núdznych
 • Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami chceme byť zárukou demokracie v našom štáte
 • Svojou činnosťou chceme byť prejavom života cirkvi a prispievať k duchovnej obnove spoločnosti
 • Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky
 • Byť blízko pri človeku


Naše hodnoty

Naše hodnoty vychádzajú z kresťanskej tradície a z takmer 100-ročnej histórie SKCH. Chceme nimi zaručiť najvyššiu možnú a nám dosiahnuteľnú kvalitu starostlivosti o ľudí v núdzi, zaručiť racionálne využívanie prostriedkov od darcov a zároveň prejavovať vďačnosť všetkým darcom, ktorí podporujú našu prácu. Je to len pár nasledujúcich slov, ale každé by sa dalo rozvíjať...

 • Záujem o každého človeka v núdzi
 • Holistický (komplexný) prístup v starostlivosti o človeka v núdzi
 • Ľudskosť
 • Empatia
 • Triezve uvažovanie a konanie
 • Transparentné používanie vašich darov
 • Účinná pomoc

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...