blízko pri človeku

Pomoc migrantom - Projekt Rafael III

Projekt Rafael III

Krátke zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu Rafael III je integrácia cudzincov s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou na území SR. Zameriava sa na poskytovanie komplexných služieb , ktoré zahŕňajú najmä sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania, výučbu slovenského jazyka a mnohé iné, ktoré majú prispieť k lepšej informovanosti a orientácii cieľovej skupiny na našom území.

Medzi poskytované služby patrí:

  • základné a špecializované sociálneho poradenstvo a asistenciu;
  • právne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní na úradoch a štátnych inštitúciách;
  • ubytovanie vo vyhovujúcich podmienkach ako jeden zo základných predpokladov úspešnej a plnohodnotnej integrácie s prihliadnutím aj na zraniteľné skupiny;
  • pomoc pri hľadaní práce, pracovné poradenstvo vrátane sprevádzania na pohovory, ktoré je dôležitou súčasťou balíka služieb zameraných na integráciu cieľovej skupiny;
  • sprostredkovanie alebo poskytovanie jazykovej prípravy - výučba slovenského jazyka;
  • vzdelávanie, odborná príprava a pomoc pri vybavovaní uznania dosiahnutej kvalifikácie;
  • pomoc pri adaptácii cieľovej skupiny cudzincov v kultúrnej a sociálnej oblasti cez vytvorenie individuálneho integračného plánu;
  • oboznámenie sa s kultúrnymi, náboženskými a ďalšími odlišnosťami prijímajúcej krajiny;
  • poskytnutie komplexných služieb, ktoré sa týkajú integrácie osôb s postihnutím, seniorov, tehotných žien, obetí obchodovania, maloletých klientov bez sprievodu a pod.

 

 

Trvanie projektu: SKCH projekt realizuje od 1. decembra  2015 do 30. novembra  2016.

 

Individuálny projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

 

Kancelárie: 
Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava 
Daniela Dlabača 22, 010 01 Žilina 
Moyzesova 36, 040 01 Košice

 

Projektový tím:

Jana Verdura - projektová manažérka

Kancelária Bratislava:

Emília Trepáčová - sociálna pracovníčka / kultúrna mediátorka

KONTAKT: trepacova@charita.sk 0917 350 285 

Lenka Ondová - sociálna pracovníčka / kultúrna mediátorka

Anna Balgová - psychologička

Silvia Trenčíková - právna poradkyňa

Kristína Skočíková - lektorka slovenského jazyka

Martina Štefucová - lektorka slovenského jazyka

Kancelária Žilina:

Lenka Berová - sociálna pracovníčka / kultúrna mediátorka

KONTAKT: berova@charita.sk 0910 842 669 

Jakub Rišian - sociálny pracovník / kultúrny mediátor 

Martina Rybárová - lektorka slovenského jazyka

Markéta Vigašová - právna poradkyňa

Miriama Vargová - psychologička

Kancelária Košice:

Anna Ivanková - vedúca kancelárie

KONTAKT: ivankova@charita.sk 0911 711 357 

Mojtaba Ketabchi - socálny pracovník / kultúrny mediátor

Monika Štarková - psychologička

Michaela Dojčinovičová - právna poradkyňa

Magdaléna Iľková - lektorka slovenského jazyka

 

 


 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...