blízko pri človeku

Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Názov projektu: Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Krátke zhrnutie projektu: Hlavným cieľom je priama pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi s ich reintegráciou do spoločnosti poskytovaním komplexnej aj dlhodobej starostlivosti. V rámci preventívnych aktivít na školách, v detských a reedukačných domovoch, útulkoch, zariadeniach pre žiadateľov o azyl zvyšujeme povedomie o danej problematike: rizikách, možnostiach ako im predchádzať, ako riešiť krízové situácie, ak k nim dôjde. Cieľom návštev a kontaktu s rizikovými skupinami je tiež aktívne vyhľadávanie obetí obchodovania s ľuďmi s následnou ponukou pomoci. V rámci členstva a práce v Expertnej skupine Ministerstva vnútra SR sa podieľame na systematickom zlepšovaní fungovania vládneho Programu podpory a ochrany obetí OSĽ, v rámci členstva v medzinárodných sieťach participujeme na medzinárodnej spolupráci na poli boja proti OSĽ. 

Trvanie projektu: aktuálne je podpísaná zmluva s MV SR: september 2011- september 2013

Zodpovedný za projekt: Andrea Bezáková; stoptrafficking@charita.sk

Poznámka: Sme poskytovateľom služieb pre Ministerstvo vnútra SR, ktoré celý projekt financuje.

 

Ako to začalo

Projekt založila SKCH podľa vzoru projektu Magdala v Českej katolíckej charite, vďaka podpore Ministerstva vnútra SR.

V rámci Slovenskej katolíckej charity beží tento projekt tretí rok. Základnými piliermi programu je prevencia, vyhľadávanie a reintegrácia klientov, ktorí sa stali obeťou obchodovania.

Ak máš osobnú skúsenosť alebo sa chceš dozvedieť viac, čítaj ďalej TU.

 

 

SKCH je členom siete COATNET (Christian Organisations Against Trafficking NETwork) – združenie kresťanských organizácií na pomoc obetiam obchodovaniu s ľuďmi.

Čo je to COATNET? pre viac info kliknúť TU

 

Kontakt

Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
Tel.:   +421 2 54 43 15 06 

email: stoptrafficking@charita.sk

Mob.: +421 918 994 754

Bankové spojenie: 292 183 2281/1100

 

 

Viac informácií o tejto problematike si môžete prečítať aj na www.minv.sk

Partneri a spolupráca:
- Medzinárodná organizácia pre migráciu - IOM: www.iom.sk
- Občianske združenie DOTYK: www.dotyk.sk

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...