blízko pri človeku

Pomoc migrantom

Názov projektu: Bakhita IV.

 

Krátke zhrnutie projektu: Cieľom projektu je poskytovanie odborných služieb maloletým migrantom bez sprievodu na Slovensku zamerané na ich optimálny psychosociálny rozvoj a adaptáciu v  neznámom prostredí. Maloletí migranti sú umiestňovaní v detskom domove  v Medzilaborciach. Medzi poskytované odborné služby patrí psychologické, pedagogické a sociálne poradenstvo. Úlohou psychológa je analýza psychických potrieb a vedenie terapií s cieľom zmierniť zlý psychický stav maloletých cudzincov. Pedagóg je zodpovedný za vyučovanie slovenského jazyka adekvátnou formou, nakoľko jeho ovládanie je dôležitou podmienkou úspešnej integrácie migrantov. Organizovanie poznávacích a vzdelávacích aktivít má na starosti sociálny poradca.

 

Trvanie projektu: Projekt ako štvrté pokračovanie začal v marci 2014 a končí v júni 2015.

Zodpovedný za projekt: Silvia Trenčíková; trencikova@charita.sk; utecenci@charita.sk

 

Poznámka: Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho Fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov.

(aktualizované: 1. 6. 2015) 

            

 

Viac o projekte:

Bakhita pomáha utečencom už od roku 2010

Projekt s názvom Bakhita, financovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a koordinovaný zo Sekretariátu SKCH, bol realizovaný od  decembra 2010 do februára 2012. Nasledujúci ročný projekt Bakhita II bol realizovaný od marca 2012 do februára 2013 a od marca 2013 sa s poskytovaním služieb kontinuálne pokračovalo až do februára 2014 v rámci projektu Bakhita Plus.Cieľom  projektov bolo umožnenie kvalitnej integrácie cudzincov do spoločnosti;  posilnenie odborných kapacít cudzincov s pobytom na Slovensku prostredníctvom ponuky akreditovaných opatrovateľských kurzov, pracovných príležitostí v zariadeniach SKCH, ako aj poskytovaním sociálnych služieb pre maloletých bez sprievodu.  Projekt je pomenovaný po sv. Bakhite, ktorá bola predaná do otroctva. Bakhita znamená v preklade „šťastná“.

Veríme, že našou prácou prispejeme k tomu, aby sme vniesli iný, ústretovejší pohľad na migrantov v našej krajine.


Kto je to sv. Bakhita?

 

 

  • Bakhita I.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...