blízko pri človeku

Poskytovanie právnych služieb ZRUŠENÉ

Verejné obstarávanie - Poskytovanie právnych služieb v rámci výkonu advokátskeho povolania

Opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Poskytovanie právnych služieb v rámci výkonu advokátskeho povolania klientom Slovenskej katolíckej charity v projekte Rafael III v rozsahu 32 hod. mesačne, pevne určená cena konečná za hodinu 16,50 € vrátane DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky:
4840 EUR bez DPH (5808 Eur s DPH) na 11 mesiacov (od januára 2016 do 30.11.2016)

Financovanie predmetu zákazky:
ISF/AMIF Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Lehota na predloženie ponuky:
do 8.1.2016 do 11:00 

Dátum zverejnenia:
29.12.2015

 

Výzva na predloženie ponuky - Projekt Rafael III.

Príloha číslo 1 - vzor Zmluvy

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...