blízko pri človeku

Potravinová pomoc

 

Potravinová pomoc na Slovensku v roku 2011

Dodávky potravín pre najodkázanejšie osoby z intervenčných zásob boli zavedené v Európskej únii v roku 1987 s cieľom umožniť členským štátom uvoľniť intervenčné zásoby nadbytočných potravín a použiť ich ako potravinovú pomoc pre najodkázanejšie osoby v EÚ. Dnes je tento program dodávok potravín súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky a je financovaný Európskym poľnohospodárskym záručným fondom. SR sa pripojí k 19 členským štátom, v ktorých sa už dodávky potravín uplatňujú, pretože v dôsledku kríz sa počet ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc zvyšuje a ceny potravín stúpajú.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyčlení prostredníctvom Európskej komisie,     za účelom realizácie dodávok potravín, intervenčné zásoby a s využitím rozpočtového plánu bude prostredníctvom charitatívnych organizácií, občianskych združení a iných organizácií vykonávajúcich charitatívnu činnosť na základe osobitných právnych predpisov, zabezpečovať potravinovú pomoc najodkázanejším osobám.

PPA poskytuje  v rámci programu dodávok potravín hladkú múku a bezvaječné cestoviny. Spracovanie intervenčných zásob a dodávka potravinárskych výrobkov  sa uskutoční prostredníctvom spracovateľských spoločností a výrobcov potravín. 

Samotnú distribúciu potravín najodkázanejším osobám budú zabezpečovať charitatívne organizácie (medzi nimi aj Slovenská katolícka charita spolu s diecéznymi charitami). Charitatívne organizácie budú distribuovať potraviny osobám, ktoré spĺňajú podmienky na poberanie dodávok potravín, t. j. osoby poberajúce pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov. Distribúcia musí byť adresná a podrobne zdokumentovaná. 

Hlavným cieľom dodávok potravín je pomôcť najodkázanejším osobám na Slovensku tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne distribuované základné potraviny (hladká múka a bezvaječné cestoviny).

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...