blízko pri človeku

Právna forma SKCH

Právnou formou je SKCH „Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti“, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska, a je samostatnou právnickou osobou. V zmysle Kódexu kánonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení.

Členmi SKCH sú:

Arcidiecézne charity:           

  • Bratislavská arcidiecézna charita
  • Trnavská arcidiecézna charita
  • Arcidiecézna charita Košice
  • Gréckokatolícka charita Prešov          

 

Diecézne charity:     

  • Diecézna charita Nitra
  • Diecézna charita Žilina
  • Diecézna charita Banská Bystrica
  • Spišská katolícka charita
  • Diecézna charita Rožňa
  • Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

 

Štatutárnym orgánom SKCH je generálny sekretár. Generálny sekretár riadi a zodpovedá za činnosť Sekretariátu SKCH a charitných domovov.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...