blízko pri človeku

Projekty

Aktuálne projekty:

 

Ukončné projekty:

 

Slovenská katolícka charita sa prostredníctvom jej profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi a vďaka podpore darcov snaží čo najviac znižovať počet ľudí v núdzi na Slovensku aj v zahraničí.

 

Túto našu víziu sa snažíme napĺňať:

 

  • humanitárnou pomocou ľuďom v núdzi postihnutým živelnými a inými katastrofami – v roku 2010 sme sa v spolupráci so svojimi partnermi snažili čo najpromptnejšie reagovať na potrebu materiálnej i finančnej pomoci po povodniach na Slovenskuzemetrasení na Haiti, kde s touto pomocou pokračujeme naďalej vo forme realizácie mnohých projektov – stavba sirotinca pre deti s mentálnym postihnutím, stavba materskej školy a pastoračného centra, ktoré bude slúžiť na vzdelávanie dospelých.
  • obhajovaním práv chudobných a núdznych voči štátu a presadzovaním sociálnej spravodlivosti a solidarity, napríklad prevádzkovaním Skladu solidarity, ktorý pod heslom Daruj. Kupuj. Pomáhaj. slúži predovšetkým ľuďom v núdzi, formou materiálnej pomoci im pomáha znovu sa postaviť na vlastné nohy a naopak, možnosťou darovania vecí umožňuje zapojiť sa do tejto pomoci aj ostatným ľuďom na ceste ku svornosti medzi ľuďmi pri zachovávaní dôstojnosti každého človeka

 

  • dlhodobou rozvojovou pomocou pomáhame tým najchudobnejším krajinám:

-            vďaka projektu Adopcia na diaľku® pomáhame v Indii, Albánsku, vo Vietname a na Haiti a od roku 2013 aj v Ugande a Kazachstane

-            prostredníctvom projektu Dar lásky pre Ugandu  pomáhame zraniteľným deťom s HIV a AIDS v Ugande, kde sme v januári 2013 otvorili Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

  • kampaňami zameranými na zvyšovanie verejného povedomia o chudobe a ďalších rozvojových témach, ako je sociálne vylúčenie, projektmi - Stop obchodovaniu s ľuďmi - základnými piliermi programu je prevencia, vyhľadávanie a reintegrácia klientov, ktorí sa stali obeťou obchodovania

 

  • organizovaním odborných seminárov a osvetou v spoločnosti

 

  • vydávaním časopisu Charita, publikácií a interaktívnych pomôcok pre učiteľov a žiakov, formou stretnutí v neziskových a mládežníckych organizáciách

 

  • možnosťou dobrovoľníctva v zariadeniach SKCH na celom území Slovenska

 

  • spoluprácou s cirkevnými i štátnymi školami

 

Pozrite si aktuality z činnosti SKCH práve tu.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...