blízko pri človeku

Tlačivá na stiahnutie

2% z vašich daní nie sú iba číslo


Aj tento rok sa Slovenská katolícka charita uchádza o 2% z vašich daní. Ďakujeme, že ste sa nás rozhodli podporiť a pomôcť nám stáť aj v roku 2016 Blízko pri človeku.

 

Údaje o prijímateľovi

 

Obchodné meno (názov)

Slovenská katolícka charita

Právna forma

Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IČO

00 179 132

Sídlo

Kapitulská 18, 814 15 Bratislava

 

Rozhodli ste sa nám pomôcť?

 

Tu je postup, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

1. zamestnanec (daňové priznanie podáva zamestnávateľ)

V tomto prípade:

a)      si vyžiadajte od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane r. 2015 (kliknite pre stiahnutie)

b)      vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% 2015 (kliknite pre stiahnutie)

c)      obe vyplnené tlačivá doručte do 30. 04. 2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (zoznam TU)

 

2.      fyzická osoba (daňové priznanie podáva sama)

Podľa typu vyplňte:

- fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie)

- fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie)


3.      právnická osoba (firma)

Vyplňte:

- daňové priznanie právnickýc osôb (kliknite pre stiahnutie)

 

 

Postup nájdete TU.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...