blízko pri človeku

Tlačivá na stiahnutie

2% z vašich daní nie sú iba číslo


Aj tento rok sa Slovenská katolícka charita uchádza o 2% z vašich daní. Ďakujeme, že ste sa nás rozhodli podporiť a pomôcť nám stáť aj v roku 2017 Blízko pri človeku.

 

Údaje o prijímateľovi

 

Obchodné meno (názov)

Slovenská katolícka charita

Právna forma

Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IČO

00 179 132

Sídlo

Kapitulská 18, 814 15 Bratislava

 

Rozhodli ste sa nám pomôcť?

 

Tu je postup, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

1. zamestnanec (daňové priznanie podáva zamestnávateľ)

V tomto prípade:

a)      si vyžiadajte od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane r. 2016 (kliknite pre stiahnutie)

b)      vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% 2016 (kliknite pre stiahnutie v PDF alebo DOC)

c)      obe vyplnené tlačivá doručte do 30. 04. 2017 na ktorýkoľvek daňový úrad 

 

2.      fyzická osoba (daňové priznanie podáva sama)

Podľa typu vyplňte:

- fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie)

- fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie)


3.      právnická osoba (firma)

Vyplňte:

- daňové priznanie právnických osôb (kliknite pre stiahnutie)

 

 

Postup nájdete TU.

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...