blízko pri človeku

Akreditované vzdelávacie kurzy

Slovenská katolícka charita (SKCH) ponúka akreditované vzdelávanie, ktoré je primárne určené zamestnancom zariadení pre seniorov, ADOS, terénnej opatrovateľskej služby, ale aj rodinným príslušníkom, ktorí sa v domácom prostredí starajú o ťažko chorých a umierajúcich, prípadne o príbuzných trpiacich demenciou. 

SKCH ponúka nasledovné akreditované kurzy:

  1. Demencia a aktivizácie seniorov so zameraním na opatrovateľstvo (2-dňový kurz)
  2. Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej starostlivosti (2-dňový kurz)
  3. Opatrovateľská starostlivosť v poslednej fáze života (2-dňový kurz)
  4. Komunikácia v záťažových situáciách a riešenie konfliktov v opatrovateľskej starostlivosti (1-dňový kurz)

 

Pre záujemcov je v ponuke aj základný 4-dňový kurz Kinestetika v opatrovateľskej činnosti, ktorí zatiaľ nie je akreditovaný rozhodnutím MPSVaR SR, jeho absolventi získajú od Európskej kinestetickej spoločnosti certifikát s medzinárodnou platnosťou. Počet účastníkov je obmedzený, preto odporúčame zaregistrovať sa čo najskôr.

Termíny kurzov:  nájdete tu.

 

Miesto konania: 

Bratislava: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15  Bratislava

Dolný Smokovec: Charitný domov, Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry

Kurzy sa konajú v čase od 9.00 - 17.00.  

V prípade zmeny miesta konania alebo termínu budeme záujemcov včas informovať.

 

Účastnícky poplatok:

Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej starostlivosti a Kinestetika v opatrovateľskej činnosti: 64,00 € / deň kurzu.

Ostatné vzdelávacie programy: 44,00 € / deň kurzu.

Náklady spojené s cestovnými a stravnými výdavkami znáša účastník sám. 

 

Podmienky:

Podmienky záväznej prihlášky na ostatné kurzy

 

Prihláška:

Prihláška na kurz 

 Záväznú písomnú prihlášku môžete zaslať formou pošty alebo mailu na adresu:

Slovenská katolícka charita
Mgr. Monika Pribelová
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

email: kurzy@charita.sk

Alebo môžete vyplniť ONLINE PRIHLÁŠKU

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...