blízko pri človeku

Train to Care

TRAIN TO CARE

 

Od roku 2014 ponúka Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Rundum Zuhuse betreut (CRZB) vzdelávacie programy pod názvom Train to Care. Ďalšie vzdelávanie je určené pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich s CRZB a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity ako aj pre zamestnancov diecéznych a arcidiecéznych charít na Slovensku. Projekt Train to Care  pokračuje aj v roku 2017.

Program kurzov na rok 2017 nájdete TU

 

Miesto a čas konania:

Bratislava: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava

Dolný Smokovec: Charitný domov – Dolný Smokovec 19, 059 81 Vysoké Tatry

Vzdelávacie programy sa konajú v čase od 9.00 – 17.00. Sú vedené v slovenskom a českom jazyku.

 

Prihláška 2017 na stiahnutie TU

Vyplnenú záväznú prihlášku je možné zaslať poštou na adresu: Slovenská katolícka charita – Mgr. Monika Pribelová, Kapitulská 18, Bratislava 814 15 alebo mailom na adresu: seniori@charita.sk.

Viac informácii je možné získať na adrese seniori@charita.sk alebo na telefónnom čísle +421-910-842 600.

 

Poplatok a úhrada:

Výška poplatku je 14,00 € za deň kurzu.

Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ sa hradí ešte dodatočný poplatok vo výške 30,00 € pre Európsku kinestetickú spoločnosť za skriptá a vystavenie certifikátu s medzinárodnou platnosťou.

Náklady na ubytovanie, dopravu a stravu si hradia účastníci sami!

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť na účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: 210

Do správy pre prijímateľa uviesť: názov kurzu + meno účastníka + miesto konania

 

Lektorky vzdelávacích programov:

Mgr. Mária Wirth, PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku

PaedDr. Mária Čunderlíkvá – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu a trénerka pamäte

PhDr. Anna Michňová – vedúca sestra JDIS v Nemocnici Zelený sen v Banskej Bystrici, prednáša paliatívne a geriatrické ošetrovateľstvo na SZU v Banskej Bystrici

Mgr. Štefánia Hrivňáková – lektorka a konzultantka jemných manažérskych a rozvojových kompetencií pre dospelých

Bc. Zuzana Jurčová – poradca na prípravu liečebnej výživy pre seniorov

Alena Kubeš – kinestetická trénerka z rakúskeho Linzu - Európska kinestetická spoločnosť

 

 

Caritas, Hilfswerk a Volkshilfe prezentujú spoločnú značku kvality: BEZPEČNE. KOMPETENTNE. FÉROVO. 

Od legalizácie opatrovateľskej činnosti v Rakúsku v roku 2007 sa 24-hodinová starostlivosť stala dôležitou súčasťou rakúskeho systému starostlivosti. V súčasnosti je v Rakúsku prihlásených 56.816 samostatných opatrovateľov/opatrovateliek, ktorí/ktoré opatrujú približne 24.000 osôb v domácnosti. To je 6% všetkých osôb, ktoré potrebujú starostlivosť v Rakúsku.

"Len spokojní opatrovatelia/opatrovateľky môžu vykonávať opatrovateľskú starostlivosť tak, aby bol klient spokojný" hovorí Karin Fürst, výkonná riaditeľka spoločnosti Hilfswerk Personaldienstleistungs-GmbH, ktorá zodpovedná za zabezpečenie a organizovanie 24-hodinovej starostlivosti. V Caritase, Hilfswerku a Volkshilfe majú nielen klienti/klientky, ale aj opatrovatelia/opatrovateľky od začiatku kompetentné kontaktné osoby a najlepšiu možnú podporu. Presné informácie o právnych predpisoch, ako aj o starostlivosti sú jednou z našich služieb" hovorí riaditeľka Fürst.

Kritériá kvality na prvý pohľad

  • transparentné a spravodlivé zmluvné podmienky pre zákazníkov a pre opatrovateľov/opatrovateľky
  • stabilné podmienky, v rámci ktorých sú členovia rodiny a príbuzní zahrnutí čo najviac do opatrovania
  • priebežné poradenstvo, podporu a informácie pre klientov, ako aj pre opatrovateľov/opatrovateľky. Naša činnosť nekončí sprostredkovaním, ale pokračuje formou neustálej koordinácie a podpori.
  • dodržiavanie primeraných podmienok pre opatrovateľov/optatrovateľky (priestory na opatrovanie, vlastná izba, adekvátne stravovanie a primerané finančné ohodnotenie)
  • zamestnanci vykonávajú kontrolu nad odbornou spôsobilosťou a dostatočnými jazykovými znalosťami

 

Viacej o kritériách kvality sa dočítate v texte BEZPEČNE. KOMPETENTNE. FÉROVO.

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...