blízko pri človeku

Verejné obstarávania

Od 1. júna 2015 poskytuje SKCH na Slovensku uvedené služby migrantom na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. OVO2-2015/000011/02. Zmluva nadobudla účinnosť 1. mája 2015 v rámci podlimitnej zákazky Verejného obstarávania s názvom „Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s integráciou osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v Slovenskej republike“ uvedenom v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluva o poskytovaní služieb


 


 

 

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu s RWE Gas Slovensko, s.r.o.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...