blízko pri človeku

Aktuálne výzvy

Verejné obstarávanie - Poskytovanie právnych služieb v rámci výkonu advokátskeho povolania

Opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Poskytovanie právnych služieb v rámci výkonu advokátskeho povolania klientom Slovenskej katolíckej charity v projekte Rafael III v rozsahu 32 hod. mesačne.

Predpokladaná hodnota zákazky:
3549,60 EUR bez DPH (4224 Eur s DPH) (od apríla 2016 do 30.11.2016) podľa schválenia projektu po verejnom obstarávaní. 

Financovanie predmetu zákazky:
ISF/AMIF Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Lehota na predloženie ponuky:
do 31.3.2016 do 11:00 

Dátum zverejnenia:
21.3.2016

 

Výzva na predloženie ponuky - Projekt Rafael III.

Príloha číslo 1 - vzor Zmluvy

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...