Kontakt

Mailové kontakty na jednotlivé podporované krajiny:

India adopcianadialku.india2@charita.sk
Haiti  adopcianadialku.haiti@charita.sk
Ukrajina adopcianadialku.ukrajina@charita.sk
Uganda adopcianadialku.uganda@charita.sk
Vietnam adopcianadialku.vietnam@charita.sk
Kazachstan adopcianadialku.kazachstan@charita.sk
Albánsko adopcianadialku.albansko@charita.sk

V prípade, ak máte akékoľvek pripomienky, návrhy alebo sťažnosti, kontaktujte prosím priamo manažéra projektu alebo jeho zástupkyňu:

Peter Knapík (projektový manažér) – E-mail: knapik@charita.sk

Martina Borčíková (zástupkyňa manažéra projektu / koordinátorka) – E-mail: borcikova@charita.sk

 

Telefonické kontakty:

telefón: 02/5443 44 97 –  priama linka do kancelárie projektu
mobil: 0910 852 045 –  Alena Dostálová (koordinátorka pre Indiu)
mobil: 0915 724 458 –  Mária Takáčová (koordinátorka pre Indiu a Albánsko)
mobil: 0910 842 669 –  Oliver Bacul (koordinátor pre Ugandu)
mobil: 0910 842 669 –  Monika Mikšíková (koordinátorka pre Ukrajinu)
mobil: 0910 842 669 –  Roman Kortiš (asistent projektu pre Kazachstan)
mobil: 0910 842 669 –  Tomáš Mikšík (asistent projektu pre Vietnam a Haiti)

Poštová adresa:

Slovenská katolícka charita
Adopcia na diaľku
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

 

Čísla účtov pre jednotlivé krajiny:

India IBAN – SK61 7500 0000 0005 0233 2363
Haiti IBAN – SK26 0900 0000 0006 3511 1206
Ukrajina IBAN – SK33 7500 0000 0040 1751 0435
Uganda IBAN – SK19 7500 0000 0040 1750 8650
Vietnam IBAN – SK33 0900 0000 0006 3511 1177  
Kazachstan IBAN – SK32 7500 0000 0040 1751 0259
Albánsko IBAN – SK55 7500 0000 0040 0245 4960