Chlapci v Bortnykoch sa pustia do vedy a poznania – Bortnyky, Ukrajina

V rámci ďalšej podpory detského domova v Bortnykoch sme venovali veľký príspevok do knižnice, ktorú chlapci využívajú počas vyučovania a majú do nej prístup aj vo svojom voľnom čase. Do knižnice pribudli knihy s najrôznejšou tematikou, od príbehov a rozprávok až po náučné knihy a učebnice. Okrem kníh bol kúpený aj mikroskop, vďaka ktorému môžu miestne deti spoznávať svet z úplne inej perspektívy. Hneď po prijatí deti prezreli všetky knihy a zapísali ich do knižničnej evidencie. Veríme, že nová knižnica pomôže chlapcom z detského domova v rozvíjaní ich obzorov, že v nej nájdu potrebné poznatky a aj inšpiratívne príbehy. Nič z toho by ale nebolo možné bez Vás a Vašich príspevkov.

Prostriedky na realizáciu malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®.
Pomôcť deťom môžete jednorázovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške na tomto odkaze. Ďakujeme.

Cieľ projektu: Rozšíriť knižnicu a zlepšiť možnosti vzdelávania v detskom domove v Bortnykoch
Podporené sumou: 1000 €
Centrum: Detský domov Živá perla pre chlapcov – Bortnyky, Ukrajina
Dátum: 2015

open a gallery

.

Chcem sa zapojiť