Pitná voda na Haiti počas vyučovania – Haiti

Dievčatá a chlapci na Haiti majú vďaka projektu Adopcia na diaľku® a Vaším darom možnosť vzdelávať sa. Táto chudobná krajina má ale viaceré problémy, ktoré sa dotýkajú týchto detí. Jedným z nich je aj prístup k pitnej vode, ktorý je na viacerých miestach v Haiti značne obmedzený. V rámci tohto malého projektu bol vybudovaný zásobník na pitnú vodu pre deti, o ktoré sa stará Kongregácia malých sestier sv. Terézie od Ježiša. Ďakujeme Vám za Vaše dary bez ktorých by táto pomoc nebola možná.

Prostriedky na realizáciu malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®.
Pomôcť deťom môžete jednorázovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške na tomto odkaze. Ďakujeme.

Cieľ projektu: Umožniť deťom v haitskej škole prístup k pitnej vode počas vyučovania
Pomoc sumou: 1000 €
Detské centrum:  deti, ktorým pomáha Kongregácia malých sestier sv. Terézie od Ježiša
Dátum: 2013

.

Chcem sa zapojiť