Prázdniny v Bortnykoch prežité naplno – Bortnyky, Ukrajina

S detským domovom v Bortnykoch spolupracujeme už od roku 2014. 34 chlapcov, ktorí v ňom našli svoj domov podporujete cez projekt Adopcia na diaľku®. V roku 2016 sme podporili letný tábor, ktorý pracovníci domova organizovali pre chlapcov z detského domova ale aj pre deti z blízkeho okolia. Deti v tomto chudobnom kraji niečo podobné nezažívajú a pre mnohých to bol ich prvý letný tábor. Na ňom sa venovali hrám, tancu ale aj učeniu angličtiny. Tábor trval celé dva týždne a zúčastnili sa ho desiatky chlapcov a dievčat. Aj vďaka Vašim darom mohli prežiť leto, na ktoré tak ľahko nezabudnú.

Prostriedky na realizáciu malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®.
Pomôcť deťom môžete jednorázovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške na tomto odkaze. Ďakujeme.

Cieľ projektu: Zoorganizovať letný detský tábor pre deti z detského domova Bortnyky a okolia
Pomoc sumou: 1000 €
Detské centrum: Detský domov Živá perla pre chlapcov – Bortnyky, Ukrajina
Dátum: júl a august 2016

.

Chcem sa zapojiť