Teplé oblečenie do drsnej kazachšskej zimy – Kazachstan

V roku 2014 sme v rámci malých projektov pomohli chudobným rodinám v Kazachstane, ktorých deti sú zapojené v projekte Adopcia na diaľku® nad rámec pravidelnej podpory. Deti dostali zimné oblečenie ako svetre, vetrovky, rukavice a obuv v hodnote 550 €. V Kazachstane dosahujú teploty v zime hlboko pod úroveň mrazu a zabezpečenie dostatočne teplého oblečenia je pre najchudobnejšie rodiny problémom.  Oblečenie chlapcov a dievčatá hreje nielen pri ceste do školy ale môžu vďaka nemu aj chladné mesiace pohodlne tráviť hraním sa vonku. Teplého a kvalitného oblečenia pre deti je nedostatok vo viacerých chudobných a studených krajinách. Veríme, že v budúcnosti sa nám prostredníctvom malých projektov podarí pomôcť takýmto spôsobom aj ďalším chlapcom a dievčatám.

Prostriedky na realizáciu malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®.
Pomôcť deťom môžete jednorázovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške na tomto odkaze. Ďakujeme.

Cieľ projektu: Nakúpiť teplé zimné oblečenie pre deti z chudobných rodín
Pomoc sumou: 550 €
Detské centrum: Caritas Kazachstan – rodiny zapojené v projekte Adopcia na diaľku®
Dátum: december 2014

.

Chcem sa zapojiť