Praktické otázky

ADOPCIA NA DIAĽKU®

Uvedené odpovede platia všeobecne pre projekt Adopcia na diaľku®, bližšie špecifikácie k jednotlivým krajinám nájdete v menu podporovaných krajín.

Pre získanie kompletného prehľadu takisto odporúčame dôkladne si prečítať sekcie O projekte a Pre darcov.

Podmienkou je, že dieťa musí pochádzať z chudobnej rodiny (okolo 2 € na deň). Dieťa sa musí vzdelávať (školy, odborné kurzy a remeslá) alebo sa začať vzdelávať po zapojení do projektu.

.
Slovenská katolícka charita neponúka výber detí na internete podľa fotografií. Deti na podporu sú vyberané z chudobných rodín priamo miestnymi komunitami a sociálnymi pracovníkmi našich partnerských centier, ktorí ich najlepšie poznajú, a postupne sú podľa poradia priraďované žiadateľom o adopciu. Kritériá výberu, ktoré SKCH môže splniť, sú: dievča/chlapec, približný vek (dieťa staršie alebo mladšie ako 14 rokov).

.

Krajina mesačne štvrťročne polročne ročne
India
15 € 45 € 90 € 180 €
Haiti
20 € 60 € 120 € 240 €
Ukrajina 20 €  60 € 120 €  240 €
Uganda 20 €  60 € 120 €  240 €
Vietnam 20 € 60 € 120 € 240 €
Kazachstan 20 € 60 € 120 € 240 €
Albánsko 20 € 60 € 120 € 240 €

Ak sa darca rozhodne, je možné prispieť aj vyššou sumou, rozdiel oproti štandardnej platbe však bude použitý v prospech všetkých detí, nie je možné zvýhodňovať niektoré deti pred ostatnými.

Pokiaľ sa nechcete viazať na dieťa, ale ste ochotný/ochotná  podporiť konkrétne potreby všetkých detí, škôl a centier v jednotlivých krajinách pre dobro celej komunity, môžete tak urobiť. Prosím vyplňte prihlášku TU.

Frekvencia ako aj výška príspevkov je na Vašom rozhodnutí. Pre zaslanie správy z centra je však potrebné prispieť ľubovoľnou sumou aspoň raz za rok.

.
Áno, môžete podporovať viac detí/centier či už z jednej alebo z viacerých krajín. Za každú Vami vybranú krajinu však pošlite prosím samostatnú prihlášku.

Odoslaním prihlášky a zapojením sa do projektu Adopcia na diaľku® sa časovo k darcovstvu nezaväzujete.

Darca môže kedykoľvek z projektu vystúpiť. V takomto prípade nám to, prosím, čo najskôr oznámte, aby sme mohli pre dieťa zabezpečiť nového darcu.

.
Príspevky od darcov posiela SKCH pravidelne na účty jednotlivých partnerov. Každý z partnerov nám spätne pošle potvrdenie o prijatom finančnom dare, ako aj správu o jeho použití. Títo partneri a poverení pracovníci za ne zabezpečia deťom úhradu školských potrieb, poplatkov, školských uniforiem a tašiek, učebníc, dopravy do škôl, internátne poplatky, letné tábory, školské výlety, liečebné náklady a jedlo, prípadne darčeky k Vianociam v mene adoptívnych rodičov.
.

 81% na dieťa – Príspevky zabezpečia deťom úhradu:

 • školného a uniforiem
 • tašiek, učebníc a iných školských potrieb
 • liečebné náklady a strava
 • dopravy do škôl
 • internátne poplatky
 • letné tábory

Prispieva sa aj na výnimočné potreby ako napríklad uhradenie cestovných nákladov do školy deťom vo Vietname, zakúpenie základných trvanlivých potravín pre deti a ich rodiny v Kazachstane, nákup svetrov, vetroviek a zimných topánok v Rachive na Ukrajine a ďalšie.

 17% sa používa na administratívne účely projektu:

 • poštovné pri preposielaní korešpondencie z centier adoptívnym rodičom a darcom; tlač obálok s adresami darcov; nákup tonerov do tlačiarní
 • nákup obálok na zasielanie pošty darcom
 • ďalší kancelársky materiál potrebný na chod projektu
 • poplatky za telefón, internet, počítačový program vytvorený pre tento projekt
 • tlač poukážok, propagačných materiálov s informáciami o projekte
 • personálne zabezpečenie projektu

 2% z celkovej vyzbieranej sumy sa používajú na tvorbu rozvojového fondu, ktorý slúži na rozvoj a rozširovanie projektu v podporovaných krajinách aj na Slovensku:

 • Tento systém podpory a pomoci nazývame Malé projekty, viac o nich sa dozviete na tejto adrese.

Prevodom cez účet alebo vkladom hotovosti na bankový účet.

.

India IBAN – SK61 7500 0000 0005 0233 2363
Haiti IBAN – SK26 0900 0000 0006 3511 1206
Ukrajina IBAN – SK33 7500 0000 0040 1751 0435
Uganda IBAN – SK19 7500 0000 0040 1750 8650
Vietnam IBAN – SK33 0900 0000 0006 3511 1177  
Kazachstan IBAN – SK32 7500 0000 0040 1751 0259
Albánsko IBAN – SK55 7500 0000 0040 0245 4960

Ako variabilný symbol pri trvalom príkaze na úhradu, pri vklade hotovosti na účet a pri internetových prevodoch prosíme uvádzať Vaše osobné číslo darcu, ktoré Vám bolo vygenerované z našej databázy darcov. Bez neho nie je možné identifikovať a správne priradiť Vaše platby.

Vaše osobné číslo darcu nájdete na oznámení o začatí adopcie alebo na kartičke, ktorú sme Vám zaslali poštou pri začatí adopcie.

.
Spájanie viacerých darcov s nižším príspevkom pre jedno dieťa je možné len v prípade, ak záujemcovia poskladajú celú potrebnú sumu medzi sebou v rodine, škole, spoločenstve, atď. a budú prispievať spolu pod jedným menom, ktoré je uvedené v ich prihláške.

India:

Výročná správa o postupe dieťaťa po ukončení  školského roka a vianočný list.

Uganda:

Prvý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Druhý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Haiti, Vietnam, Kazachstan, Ukrajina:

Prvý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Darcovia, ktorí prispievajú na konkrétne potreby všetkých detí v jednotlivých krajinách, dostanú list s informáciami vždy raz ročne.

Vzhľadom na podmienky, v akých tieto deti žijú, prosíme, aby ste chápali ich možnosti, pokiaľ ide o písanie listov a kresby.

.

Mailové kontakty na jednotlivé podporované krajiny:

India adopcianadialku.india2@charita.sk
Haiti  adopcianadialku.haiti@charita.sk
Ukrajina adopcianadialku.ukrajina@charita.sk
Uganda adopcianadialku.uganda@charita.sk
Vietnam adopcianadialku.vietnam@charita.sk
Kazachstan adopcianadialku.kazachstan@charita.sk
Albánsko adopcianadialku.albansko@charita.sk

V prípade, ak máte akékoľvek pripomienky, návrhy alebo sťažnosti, kontaktujte prosím priamo manažéra projektu alebo jeho zástupkyňu:

Peter Knapík (projektový manažér) – E-mail: knapik@charita.sk

Martina Borčíková (zástupkyňa manažéra projektu / koordinátorka) – E-mail: borcikova@charita.sk

 

Telefonické kontakty:

telefón: 02/5443 44 97 –  priama linka do kancelárie projektu
mobil: 0910 852 045 –  Alena Dostálová (koordinátorka pre Indiu)
mobil: 0915 724 458 –  Mária Takáčová (koordinátorka pre Indiu a Albánsko)
mobil: 0910 842 669 –  Oliver Bacul (koordinátor pre Ugandu)
mobil: 0910 842 669 –  Monika Mikšíková (koordinátorka pre Ukrajinu)
mobil: 0910 842 669 –  Roman Kortiš (koordinátor pre Kazachstan)
mobil: 0910 842 669 –  Tomáš Mikšík (asistent projektu pre Vietnam a Haiti)

Poštová adresa:

Slovenská katolícka charita
Adopcia na diaľku
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

 

Čísla účtov pre jednotlivé krajiny:

India IBAN – SK61 7500 0000 0005 0233 2363
Haiti IBAN – SK26 0900 0000 0006 3511 1206
Ukrajina IBAN – SK33 7500 0000 0040 1751 0435
Uganda IBAN – SK19 7500 0000 0040 1750 8650
Vietnam IBAN – SK33 0900 0000 0006 3511 1177  
Kazachstan IBAN – SK32 7500 0000 0040 1751 0259
Albánsko IBAN – SK55 7500 0000 0040 0245 4960