Praktické otázky

ADOPCIA NA DIAĽKU®

Uvedené odpovede platia všeobecne pre projekt Adopcia na diaľku®, bližšie špecifikácie k jednotlivým krajinám nájdete v menu podporovaných krajín.

Pre získanie kompletného prehľadu takisto odporúčame dôkladne si prečítať sekcie O projekte a Pre darcov.

Podmienkou je, že dieťa musí pochádzať z chudobnej rodiny (okolo 2 € na deň). Dieťa sa musí vzdelávať (školy, odborné kurzy a remeslá) alebo sa začať vzdelávať po zapojení do projektu.
.
Slovenská katolícka charita neponúka výber detí na internete podľa fotografií. Deti na podporu sú vyberané z chudobných rodín priamo miestnymi komunitami a sociálnymi pracovníkmi našich partnerských centier, ktorí ich najlepšie poznajú, a postupne sú podľa poradia priraďované žiadateľom o adopciu. Kritériá výberu, ktoré SKCH môže splniť, sú: dievča/chlapec, približný vek (dieťa staršie alebo mladšie ako 14 rokov).

.

Krajina mesačne štvrťročne polročne ročne
India
15 € 45 € 90 € 180 €
Haiti
20 € 60 € 120 € 240 €
Ukrajina 20 €  60 € 120 €  240 €
Uganda 20 €  60 € 120 €  240 €
Vietnam 20 € 60 € 120 € 240 €
Kazachstan 20 € 60 € 120 € 240 €
Albánsko 20 € 60 € 120 € 240 €

Ak sa darca rozhodne, je možné prispieť aj vyššou sumou, rozdiel oproti štandardnej platbe však bude použitý v prospech všetkých detí, nie je možné zvýhodňovať niektoré deti pred ostatnými.

Pokiaľ sa nechcete viazať na dieťa, ale ste ochotný/ochotná  podporiť konkrétne potreby všetkých detí, škôl a centier v jednotlivých krajinách pre dobro celej komunity, môžete tak urobiť. Prosím vyplňte prihlášku TU.

Frekvencia ako aj výška príspevkov je na Vašom rozhodnutí. Pre zaslanie správy z centra je však potrebné prispieť ľubovoľnou sumou aspoň raz za rok.

.
Áno, môžete podporovať viac detí/centier či už z jednej alebo z viacerých krajín. Za každú Vami vybranú krajinu však pošlite prosím samostatnú prihlášku.

Odoslaním prihlášky a zapojením sa do projektu Adopcia na diaľku® sa časovo k darcovstvu nezaväzujete.

Darca môže kedykoľvek z projektu vystúpiť. V takomto prípade nám to, prosím, čo najskôr oznámte, aby sme mohli pre dieťa zabezpečiť nového darcu.

.
Príspevky od darcov posiela SKCH pravidelne na účty jednotlivých partnerov. Každý z partnerov nám spätne pošle potvrdenie o prijatom finančnom dare, ako aj správu o jeho použití. Títo partneri a poverení pracovníci za ne zabezpečia deťom úhradu školských potrieb, poplatkov, školských uniforiem a tašiek, učebníc, dopravy do škôl, internátne poplatky, letné tábory, školské výlety, liečebné náklady a jedlo, prípadne darčeky k Vianociam v mene adoptívnych rodičov.

 81% na dieťa – Príspevky zabezpečia deťom úhradu:

 • školného a uniforiem
 • tašiek, učebníc a iných školských potrieb
 • liečebných nákladov a stravy
 • dopravy do škôl
 • internátne poplatky
 • letné tábory
 • ďalšie potreby

*Pri krajine Uganda je z týchto percent hradená aj časť administratívnych nákladov.

 17% sa používa na administratívne účely projektu:

 • poštovné pri preposielaní korešpondencie z centier adoptívnym rodičom a darcom; tlač obálok s adresami darcov; nákup tonerov do tlačiarní
 • nákup obálok na zasielanie pošty darcom
 • ďalší kancelársky materiál potrebný na chod projektu
 • poplatky za telefón, internet, počítačový program vytvorený pre tento projekt
 • tlač poukážok, propagačných materiálov s informáciami o projekte
 • personálne zabezpečenie projektu

 2% z celkovej vyzbieranej sumy sa používajú na tvorbu rozvojového fondu, ktorý slúži na rozvoj a rozširovanie projektu a pre pomoc deťom v núdzi:

 • Tento systém podpory a pomoci nazývame Malé projekty, viac o nich sa dozviete TU.

Prevodom cez účet alebo vkladom hotovosti na bankový účet.

.

India IBAN – SK61 7500 0000 0005 0233 2363
Haiti IBAN – SK26 0900 0000 0006 3511 1206
Ukrajina IBAN – SK33 7500 0000 0040 1751 0435
Uganda IBAN – SK19 7500 0000 0040 1750 8650
Vietnam IBAN – SK33 0900 0000 0006 3511 1177  
Kazachstan IBAN – SK32 7500 0000 0040 1751 0259
Albánsko IBAN – SK55 7500 0000 0040 0245 4960

Ako variabilný symbol pri trvalom príkaze na úhradu, pri vklade hotovosti na účet a pri internetových prevodoch prosíme uvádzať Vaše osobné číslo darcu, ktoré Vám bolo vygenerované z našej databázy darcov. Bez neho nie je možné identifikovať a správne priradiť Vaše platby.

Vaše osobné číslo darcu nájdete na oznámení o začatí adopcie alebo na kartičke, ktorú sme Vám zaslali poštou pri začatí adopcie.

.
Spájanie viacerých darcov s nižším príspevkom pre jedno dieťa je možné len v prípade, ak záujemcovia poskladajú celú potrebnú sumu medzi sebou v rodine, škole, spoločenstve, atď. a budú prispievať spolu pod jedným menom, ktoré je uvedené v ich prihláške.

India:

Výročná správa o postupe dieťaťa po ukončení  školského roka a vianočný list.

Uganda:

Prvý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Druhý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Haiti, Vietnam, Kazachstan, Ukrajina:

Prvý polrok kalendárneho roka – Súhrnná správa o chode a plánoch centra (školy, detského domova…), ktorá je napísaná miestnym koordinátorom zodpovedným za projekt.

Druhý polrok kalendárneho roka – Školská správa spolu s aktuálnou fotografiou a listom alebo kresbou od dieťaťa.

Darcovia, ktorí prispievajú na konkrétne potreby všetkých detí v jednotlivých krajinách, dostanú list s informáciami vždy raz ročne.

Vzhľadom na podmienky, v akých tieto deti žijú, prosíme, aby ste chápali ich možnosti, pokiaľ ide o písanie listov a kresby.

Informácie budete dostávať od nás pravidelne ako súčasť pošty. Vo všeobecnosti však platí, že bez problémov je možné posielať papierové veci – pohľadnice, fotografie, nálepky, omaľovánky.

V žiadnom prípade prosíme neposielajte deťom peniaze, kovové veci, ťažké veci ako knihy či temperové farby. Dôvodom sú neúmerne vysoké náklady na poštovné. Ak 500 darcov pošle deťom materiály ktoré vážia 200 gramov, nie je v našich možnostiach zaplatiť prepravu 100 kilogramov materiálu do ktorejkoľvek z našich krajín.
Všetky veci a darčeky, ktoré nebudeme môcť poslať do zahraničia zabalíme do balíka a obdarujeme nimi niektorý z detských domovov na Slovensku.

S deťmi komunikujeme podľa krajín v ktorých ich podporujete:

India – angličtina

Vietnam – angličtina

Uganda – angličtina

Ukrajina – angličtina, ruština, ukrajinčina

Kazachstan – ruština, angličtina

Haiti – francúzština

.

Mailové kontakty na jednotlivé podporované krajiny:

India adopcianadialku.india2@charita.sk
Haiti  adopcianadialku.haiti@charita.sk
Ukrajina adopcianadialku.ukrajina@charita.sk
Uganda adopcianadialku.uganda@charita.sk
Vietnam adopcianadialku.vietnam@charita.sk
Kazachstan adopcianadialku.kazachstan@charita.sk
Albánsko adopcianadialku.albansko@charita.sk

V prípade, ak máte akékoľvek pripomienky, návrhy alebo sťažnosti, kontaktujte prosím priamo manažéra projektu alebo jeho zástupkyňu:

Peter Knapík (projektový manažér) – E-mail: knapik@charita.sk

Martina Borčíková (zástupkyňa manažéra projektu / koordinátorka) – E-mail: borcikova@charita.sk

Telefonické kontakty:

telefón: 02/5443 44 97 –  priama linka do kancelárie projektu
mobil: 0910 852 045 –  Alena Dostálová (koordinátorka pre Indiu a Vietnam)
mobil: 0915 724 458 –  Mária Takáčová (koordinátorka pre Indiu a Albánsko)
mobil: 0910 842 669 –  Oliver Bacul (koordinátor pre Ugandu a Ukrajinu – semináre)
mobil: 0910 842 669 –  Martin Kružliak (brigádnik, asistent projektu pre Ukrajinu)
mobil: 0910 842 669 –  Kristián Vrátny (brigádnik, asistent projektu pre Kazachstan)
mobil: 0910 842 669 –  Roman Kortiš (koordinátor projektu pre Haiti)

Poštová adresa:

Slovenská katolícka charita
Adopcia na diaľku
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

Čísla účtov pre jednotlivé krajiny:

India IBAN – SK61 7500 0000 0005 0233 2363
Haiti IBAN – SK26 0900 0000 0006 3511 1206
Ukrajina IBAN – SK33 7500 0000 0040 1751 0435
Uganda IBAN – SK19 7500 0000 0040 1750 8650
Vietnam IBAN – SK33 0900 0000 0006 3511 1177  
Kazachstan IBAN – SK32 7500 0000 0040 1751 0259
Albánsko IBAN – SK55 7500 0000 0040 0245 4960