Aktuality

Čo máme nové?

Prečo bojovať proti detským sobášom v Indii?

pridal: charita | dátum: 7. júna 2019 | kategória: India

Problematika detských sobášov je rozšírená na mnohých kontinentoch sveta. Bežná je v Afrike, Južnej Amerike, aj v Ázii. Najväčšie percento mladých neviest sa však nachádza v Indii. Ide viac ako o tretinu populácie indických dievčat. Až  27 % z nich sa vydáva pred dosiahnutím osemnásteho roku života a 7 % dokonca pred svojimi pätnástymi narodeninami.

Tento neblahý fenomén protirečí podstate manželstva ako zväzku dvoch individuálnych bytostí, ktoré sú pripravené akceptovať jedna druhú a zdieľať vzájomnú zodpovednosť počas života. Detské manželstvá tak vážne narúšajú právo na čas nevinnosti. India síce prijala niekoľko zákonov, ktoré zakazujú detské sobáše a jasne stanovujú vek, od ktorého je zväzok povolený, ohľady sa však na ne berú málo. Prvý bol prijatý už v roku 1929 a určil minimálnu vekovú hranicu na dvanásť rokov. Súčasná veková hranica 18 rokov bola určená zákonom z roku 1978. Hlavnými dôvodmi ignorácie zákonov sú predovšetkým rozšírená chudoba, kvôli ktorej rodičia prisľúbia svoje dcéry na vydaj, pričom výmenou následne rodina dostáva slušný finančný obnos. Často musí dokonca zaplatiť rodina dievčaťa určitú sumu chlapcovej strane a podľa toho, akú vysokú čiastku odovzdajú, sa správajú k novej neveste. Motivuje ich fakt, že budú mať o jedny hladné ústa menej a tiež nepravdivé presvedčenie o domnelej ochrane dievčaťa jej novým manželom pred násilníkmi.

Existuje množstvo negatívnych dôsledkov, akým je napríklad odchod dievčat zo školy, pretože musia pracovať v domácnosti, a ak žijú na vidieku, sú nútené starať sa o dobytok a pracovať na poli. V Indii je preferované vzdelávanie chlapcov pred dievčatami, ktoré majú vo všeobecnosti menšiu hodnotu a ich hlavná úloha spočíva v starostlivosti o blaho rodinných príslušníkov.  Zásadnú prekážku skoncovania s detskými svadbami tvorí zvykové právo. Spoločenský tlak na svadbu v čase puberty môže byť naozaj enormný, predovšetkým v rámci určitých kást. Smutnou skutočnosťou zostáva, že u detských neviest je väčšie riziko domáceho sexuálneho a fyzického násilia, než u slobodných žien na verejnosti. Rodinné prostredie, do ktorého ich vydajú, tak neposkytuje potrebné bezpečie a lásku, slúžiace na rozvoj mladých bytostí.

Čoskoro po sobáši dievčatá otehotnejú, čím sa problémy vetvia do ďalších, pretože ich telá nie sú ešte pripravené vynosiť dieťa. Podľa štatistík sa dvojnásobne zvyšuje riziko úmrtia mladej matky počas tehotenstva alebo pôrodu. Časté sú aj mimovoľné alebo plánované potraty. Takisto rastie pravdepodobnosť, že dievča bude infikované vírusom HIV. V Indii je totiž rozšírená povera, že keď HIV nakazený muž strávi noc s mladou pannou, vyzdravie. Okrem fyzického, sexuálneho a ekonomického vykorisťovania, zostáva v deťoch emocionálna trauma. Opustené vlastnou rodinou nesú zodpovednosť za život ako dospelí.

 India má najvyššie celkové číslo detských neviest na svete – 15 509 000 ( na základe posledných údajov UNICEF-u z roku 2017)

 Indickým dievčatám pomáha aj projekt Slovenskej katolíckej charity – Adopcia na diaľku®: https://charita.sk/adopcia/

Ako píše sestra Joel Lasrado, Dharma Joythi Social Centre, Vamanjoor, časť mesta Mangalore v Indii:

„Motýľ je už dlho považovaný za symbol premeny, ktorá je definovaná úplnou zmenou formy vzhľadu alebo povahy, zvyčajne k lepšiemu. Takisto naša námaha v náprave životov detí a v ich rozvoji k letu je skutočne náročným poslaním. Tak, ako motýle, aj deti rastú a stávajú sa zdatnejšími. Talenty a zručnosti, ktoré v nich spia, zakvitnú, iba ak im dáme šancu. Spoliehame sa na ne a nestrácame nádej, pretože nikdy nevieme, čo prinesie zajtrajšok. Tešíme sa z krásy motýľov a takisto sa tešíme z krásy každej osoby. Umožňujeme im stať sa motýľmi. Nie iba cieľ, ale aj cesta samotná je krásna.“

 

Zdroje:

https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/india/

https://www.youtube.com/watch?v=CMpCnulFvgg

https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2018/04/child-brides-marriage-shravasti-india-culture/

 

 

 

Indické dievčatá počas hier v škole
Študentky a študenti v centre vo Vamanjoor preberajú zošity a ďalšie školské pomôcky