Vietnam

Prečo má  podpora dieťaťa vo Vietname zmysel

Najchudobnejšia časť populácie Vietnamu pracuje v oblasti poľnohospodárstva alebo sa živí rybolovom. Obyvateľstvo čelí mnohým problémom ako sú cyklóny a tajfúny. V období sucha si obyvatelia nedokážu nič vypestovať. Počas monzúnového obdobia (jún až december) úroda závisí od počasia.

Ľudia, ktorí sa živia rybolovom majú  maličké rybárske lode, s ktorými dokážu loviť iba v blízkosti pobrežia, kde je oveľa menšie množstvo rýb.

Negramotnosť je vysoká. Obyvateľom chýbajú peniaze na základné životné potreby a bez finančnej pomoci nedokážu zabezpečiť pre svoje deti vzdelanie, ktoré by im pomohlo dostať sa z biedy. Vďaka vašej podpore majú títo ľudia šancu na vzdelanie a tým aj na lepší život.

Kam smerujú Vaše dary

.

Komu pomáhame

Vaša podpora smeruje priamo k chudobným deťom predškolského a školského veku. Deti sú podporované buď na školách alebo v konkrétnych diecézach.

 
Paul Le Phuoc Thien, koordinátor
Moje meno je Paul Le Phuoc Thien a spolupracujem za Caritas Vietnam na projekte Adopcia na diaľku® od roku 2009. Realizujem ho najmä na vidieku, v odľahlých horských oblastiach a v delte rieky Mekong, kde je vzdelávanie detí najproblematickejšie kvôli veľkej chudobe. Dohliadam na výber detí, ktoré potrebujú najväčšiu pomoc. Školím vedúcich diecéz, aby pracovali v súlade s našimi cieľmi. A tiež zabezpečujem posielanie výročných správ o študijnom pokroku detí na Slovensko. Projekt Adopcia na diaľku®  je vo Vietname pre mnohé deti jedinou možnosťou, aby sa mohli vzdelávať.

Deti zapojené do projektu pochádzajú z týchto Diecéz:

.

.

Chcem si adoptovať dieťa

Galéria

Viac o adopcii vo Vietname

Chcem si adoptovať dieťa