Loading...
NAŠE POSLANIE2018-11-14T14:12:23+00:00

POMÁHAME NAPREDOVAŤ

Chceme oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.

Konkrétnou službou človeku v núdzi. Prostredníctvom kvalifikovanej pomoci v krízových situáciách ohrozujúcich dôstojnosť, zdravie či život.

  • pomoc opusteným deťom a mladým
  • týraným ženám a matkám
  • chorým a zomierajúcim
  • tým, ktorí chcú vyhrať svoj boj so závislosťou

Pomáhame tam, kde sa odohráva zápas s chudobou

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ!

Výnos zbierky Blízko pri človeku 2018 bude použitý na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku, na podporu kvalifikovanej charitnej činnosti zameranej na pomoc ľuďom v krízových situáciách s ohľadom na zachovanie ľudskej dôstojnosti a rozvoj osobnosti prijímateľa pomoci.

DAROVAŤ TERAZ

„Niet lásky bez skutkov lásky. Obetovanie sa pre brata pramení zo srdca, ktoré miluje.“

Pápež František