Loading...
Opäť slobodný2018-11-13T18:11:22+00:00

Project Description

Opäť slobodný

Traumatické detstvo, reedukačné zariadenie, trestný čin. Rozsudok: 23 rokov v ústave pre výkon trestu odňatia slobody. Prežité. Jaroslav kráčal cez väzenské brány s obrovskými obavami. Ten svet vonku opustil ako mladík v deväťdesiatych rokoch. Nemá v ňom nikoho, žiadne zázemie.

Keď sa blížilo Jaroslavovo prepustenie na slobodu, duchovný správca ozbrojených síl oslovil sociálnu pracovníčku trnavskej Charity. Soňa mu pomohla s vybavovaním dokladov, evidenciou na úrade, u lekára, nájsť strechu nad hlavou, prácu, dohodli si pravidelné stretnutia na Charite.

Od toho dňa prešli dva roky. Jaroslav má aktuálne stálu prácu, je spoľahlivým zamestnancom. So Soňou je stále v kontakte. „Hľadáme pre neho vhodné prostredie na bývanie a máme stále sedenia. Jaroslav mi telefonuje každý deň, chce sa podeliť s každou informáciou, napríklad aj s tým, že mu prišiel list. Pády na dno naštartovala strata vzťahov a práve preto je veľmi dôležité udržať vzťah. Nestačí si odfajknúť splnené úlohy a povedať – môžeš ísť. Pre klienta akým je Jaroslav, sme na Charite dlhodobo.“

DAROVAŤ TERAZ