Súťaž SPOLOČNÝ DOMOV

Víťazi celoštátnej súťaže literárnej a audiovizuálnej tvorby: 1. miesto Lubica Racekova 2.miesto Mária Alena Hasáková 3. miesto Kami Šurkalová. Budeme vás kontaktovať čoskoro

Ďakujeme!

Mobilná výstava OC Laugaricio Trenčín

ŽIVÁ KNIŽNICA: SLOVENSKO POHĽADOM CUDZINCA. 16. DECEMBRA 2019

Bratislava, Komunitné centrum Bystro. Karpatská 3, 81105 Bratislava
16.12.2019 , Pondelok, 17:00
„Živé knižnice“ – facilitované stretnutie širokej verejnosti s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu. Živá kniha je teda človek s výnimočným životným príbehom

Živá knižnica bude obsahovať 3 „živé knihy“. Informácie o nich zverejníme postupne čoskoro. V skupine 5 až 7 ľudí počas 20 min sa môžete spýtať hocičo, čo vás zaujíma (okrem súkromných otázok), a živá kniha vám odpovie.

Program:

17:00 – 17:30 úvod, krátka aktivita o identite

17:30 – 17:50 živá kniha

17:50 – 18:10 živá kniha

18:10 – 18:40 prestávka, občerstvenie zadarmo

18:40 – 19:00 živá kniha

19:00 – 19:30 záverečný kruh, zhrnutie

19:30 – 20:00 voľný čas, voľná diskusia, občerstvenie

Vstup je voľný, avšak je potrebné sa dopredu zaregistrovať kvôli obmedzenému počtu miest (max 21 ľudi).

Registrovať sa môžete mailom na mind@charita.sk

Projekt MIND

Migration (Migrácia). INterconnectedness (Prepojenie). Development (Rozvoj)

Čo je domov?

Čo je DOMOV? je celoeurópska kampaň o význame domova, dôvodoch migrácie a dôležitosti trvalo udržateľného rozvoja.

ZDIEĽAJTE sa s nami, čo znamená domov pre vás, pridajte #cojedomov #whatishome

 • Ing. Erich Hulman
  generálny sekretár SKCH
  Maria Navratilova
  generálny sekretár SKCH/
 • MSc. Lucia Rozkopálová
  riaditeľka SAMRS (zatiaľ nepotvrdené)
  Maria Navratilova

  Vivamus congue diam vitae tortor imperdiet congue. Nullam sagittis, tristique diam, ut ullamcorper tellus.

 • Igor Haraj
  TA3 (zatiaľ nepotvrdené)
  Maria Navratilova

  Vivamus congue diam vitae tortor imperdiet congue. Nullam sagittis, tristique diam, ut ullamcorper tellus.

Migrácia. Prepojenie. Rozvoj

MIND je trojročný projekt, financovaný Európskou komisiou, zameraný na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o otázkach rozvoja a podpore rozvojového vzdelávania v Európskej únii.

Dvanásť organizácií, jedna spoločná vízia

Caritas Austria; Caritas Bayern (Nemecko); Caritas international Belgium; Caritas Bulgaria; Caritas Czech Republic; Caritas Europa; Caritas Italy; Caritas Portugal; Caritas Sweden; Caritas Slovakia – Slovenská katolícka charita; Caritas Slovenia; Cordaid (Holandsko).

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie povedomia o danej problematike medzi širokou verejnosťou. Vytvorenie priestoru pre stretávanie ľudí s cieľom lepšie pochopiť komplexné prepojenie medzi migráciou, trvalo udržateľným rozvojom a spätnou reakciou verejnosti na ľudskosť, dôstojnosť a rešpekt. Projekt prebieha do septembra 2020.

„Migranti a utečenci nie sú pešiakmi na šachovnici ľudstva. Sú to deti, ženy a muži, ktorí odchádzajú alebo sú nútení opustiť svoje domovy z rôznych dôvodov, a ktorí majú spoločnú túžbu poznať a mať, ale predovšetkým, byť niečím viac.“

Posolstvo pápeža Františka ku svetovému dňu migrantov a utečencov.

Náš spoločný domov
Common Home

Migrácia je jav, ktorý ovplyvňuje dejiny ľudstva nepretržite a v určitom zmysle pôsobí na život každého z nás. Súčasný verejný diskurz o migrácii v Slovenskej republike ignoruje práve skutočnosť, že cudzinci môžu prispieť k rozvoju našej krajiny. Na jednej strane je pochopiteľné, že sme opatrnejší voči ľuďom, ktorých nepoznáme, ale na druhej strane by sme si mali byť vedomí, že nový vývoj môže priniesť možnosti, ktoré ešte nevieme predvídať.

 

Publikácia „Spoločný domov“ (Common Home) je založená na rozsiahlom súbore údajov a hĺbkovej analýze otázok migrácie a rozvoja. Popisuje spôsob, akým migranti prispievajú k rozvoju našej spoločnosti, a to nielen z ekonomického hľadiska, ale aj kultúrneho, sociálneho a politického, či už ako jednotlivci, skupiny alebo organizácie. Autori tiež identifikujú prekážky, ktoré oslabujú schopnosť migrantov ako aktérov rozvoja a navrhujú súbor záverov a odporúčaní, ktoré môžu pomôcť sformovať náš „spoločný domov“. Odporúčania okrem iného konkretizujú, ako poskytnúť migrantom príležitosť zúčastniť sa na spoločenskom živote, respektíve ako pozitívne prepojiť migráciu s trvalo udržateľným rozvojom.

 

Táto publikácia vychádza z predpokladu, že vytváranie „spoločného domova“ je obojsmerný proces, ktorý zasahuje nielen samotných migrantov, ale aj spoločnosť ako celok. Stiahnuť si ju môžete kliknutím na obrázky, alebo na nasledujúce linky:

Náš spoločný domov (SK)

Common Home (EN)

Adresa

Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava

Email

cojedomov@charita.sk  mind@charita.sk

Telefónne číslo

+421 910 852 167