Advokácia

3. marca 2020 – Vyhlásenie SKCH k situácii na grécko-tureckej hranici: Všetci ľudia majú právo na dôstojné zaobchádzanie a mier!

20. februára 2020 – Postoj Slovenskej katolíckej charity k zneužívaniu fenoménu migrácie na vyvolávanie strachu

14. februára 2020 – prednášku a workshop na tému Migrants’ contribution to society: Best practices & lessons learned with Dr. Sonja Fransen, Maastricht University.

11. februára 2020 – Brífing Slovenskej katolíckej charity ku projektu MIND, zameraného na búranie stereotypov o migrácii. Veľký rešpekt, že počuť hlas aj tejto organizácie.
„Migranti a utečenci nie sú pešiakmi na šachovnici ľudstva. Sú to deti, ženy a muži, ktorí odchádzajú alebo sú nútení opustiť svoje domovy z rôznych dôvodov, a ktorí majú spoločnú túžbu poznať a mať, ale predovšetkým, byť niečím viac.“ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156711943107019&set=a.10150215702072019&type=3&theater

28. januára od 13:00 do 15:30 STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY AMBRELY: Rozvojová spolupráca a Humanitárna pomoc (PS RSHP), vedie Daniel Kaba 

23. januára – 6 februára. Brífingy pre politické strany: KDH, OLANO, ZA ĽUDÍ, PS/SPOLU.

Hodinové brífingové stretnutie, kde chceme interaktívnou formou oboznámiť politických kandidátov so slovenským migračným kontextom, súčasnom počte či zložení cudzincov a momentálnymi platnými zákonmi ohľadom azylu a pod., ujasniť rozdiely v často zamieňaných pojmoch a aspoň čiastočne vyplniť deficit kvalitných a overených informácií o téme migrácie v politickom diškurze.

Január 2020 – Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020 bolo schválené Vládou SR. Viac informácií (Zákon o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 392/2015 Z. z., návrh uznesenia, predkladaciu správu, vyhodnotenie pripomienkového konania atď.) možno nájsť priamo v priloženom materiále tu