Advokácia

28. januára od 13:00 do 15:30 STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY AMBRELY: Rozvojová spolupráca a Humanitárna pomoc (PS RSHP), vedie Daniel Kaba 

23. januára – 6 februára. Brífingy pre politické strany: KDH, OLANO, ZA ĽUDÍ, PS/SPOLU.

Hodinové brífingové stretnutie, kde chceme interaktívnou formou oboznámiť politických kandidátov so slovenským migračným kontextom, súčasnom počte či zložení cudzincov a momentálnymi platnými zákonmi ohľadom azylu a pod., ujasniť rozdiely v často zamieňaných pojmoch a aspoň čiastočne vyplniť deficit kvalitných a overených informácií o téme migrácie v politickom diškurze.

Január 2020 – Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020 bolo schválené Vládou SR. Viac informácií (Zákon o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 392/2015 Z. z., návrh uznesenia, predkladaciu správu, vyhodnotenie pripomienkového konania atď.) možno nájsť priamo v priloženom materiále tu