Aktuality

Čo máme nové?

Staviame na pozitívach

pridal: charita | dátum: 20. februára 2020 | kategória: O migracií

Vedeli ste, že žiadatelia o azyl tvoria v Európe iba 0,02% populácie?

… že drvivá väčšina migrácie na európskom svetadiele sa odohráva vnútri hraníc Európy? 

… že počas druhej svetovej vojny práve Sýria poskytla útočisko utečencom z Európy?

Tieto zaujímavé fakty, ale aj mnoho ďalších, sme sa dozvedeli práve minulý piatok 14. febuára vďaka skúsenej expertke s Maastrichtskej univerzity Dr Sonja Fransen, ktorá viedla workshopové školenie na tému Prínos migrantov do spoločnosti. Svojím odborným výskumom obohatila nielen pracovníčky a pracovníkov Slovenskej katolíckej charity zo sekcií MIND a Obchodovanie s ľuďmi, ale aj ďalších neziskových organizácií, ktoré sa venujú migračnej tematike, ako napríklad Nadácia Milana Šimečku, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Mareena, Ambrela či Slovenská humanitná rada. V diskusii o ekonomickom prínose migrácie Dr Fransen zdôraznila, že zamestnanosť utečencov a migrantov vo všeobecnosti sa zlepšuje časom a priaznivými podmienkami integrácie (napríklad dostupnými jazykovými kurzami atď.). Celým školením sa nieslo dôležité posolstvo neziskovým organizáciám:

„Stavajte predovšetkým na pozitívach migrácie, nesnažte sa len vyvracať dezinformácie! Len takto totiž môžete vytvárať momenty spolupatričnosti a jednoty.“  

Z tohto podujatia sme odchádzali nasýtení nielen novými vedomosťami a nápadmi na spoluprácu, ale aj vynikajúcimi mexickými dobrotami, ktoré sme takto tematicky ochutnali v neďalekej, originálnej mexickej reštaurácii Los Mexicas.