Súťaž 2018

Informácie o súťaži

Na jeseň 2018 prebehla literárna a audiovizuálna súťaž Čo by som robil, keby som stratil svoj domov? Víťaz súťaže, Matej Kováč, vyhráva cestu do Ugandy spojenú s návštevou utečeneckých táborov. Informácie o ďalšom ročníku súťaže doplníme už v máji  2019, sledujte našu stránku, kde sa dozviete všetky potrebné detaily. Hlavnou cenou bude opäť cesta na zaujímavé miesta, kde má Slovenská katolícka charita svoje humanitárne projekty.

Výsledky prvého ročníka súťaže 2018

Porota udelila v kategórii esej dve druhé a jedno tretie miesto.
Prvé miesto nebolo udelené.

Druhé miesto za esej získal Martin Pecho z Hlohovca.

Druhé miesto za esej získala Kristína Halašová zo Senice.

Tretie miesto za esej získala Bianka Felnerová z Braväcova.

Porota udelila v kategórii audiovizuálna tvorba prvé a tretie miesto.
Druhé miesto nebolo udelené.

Prvé miesto za video získal Matej Kováč z Rimavských Janoviec.

Tretie miesto za video získal Tadeáš Drahovský z Piešťan.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!