Online kvíz: 17 SDGs

Online kvíz: Ciele udržateľného rozvoja: čo sa to deje s naším spoločným domovom?

Vzdelávajte sa doma s našim on-line kvízom! Pre dobro jednotlivcov, ako aj pre dobro celku, ľudia nesú vzájomnú zodpovednosť. Kvíz vám pomôže pochopiť, ako spoločne môžeme bývať v našom krásnom spoločnom domove a splniť 17 cieľov do roku 2030. Pre možnosť zapojiť sa do výhry o vecné ceny zadajte prosím váš e-mail.

VEDOMOSTNÝ KVÍZ (otvoríte kliknutím)