Aktuality

Čo máme nové?

21. mája 2019

Irak

Pomoc v Irackom Kurdistane cez objektív

Na prelome apríla a mája 2019 sme navštívili realizované projekty SKCH na […]

17. mája 2019

Irak

Charita pomáha aj v Iraku

Pitná voda obyvateľom severoirackej obce Bozan chýba. SKCH ľuďom pomáha výstavbou studní. […]

29. apr 2019

Irak

Filmový dokument o obnove 65 domov v irackom meste Karakoš

Vďaka darcom Svätomartinskej zbierky a v spolupráci Bratislavskej arcidiecézy, Slovenskej katolíckej charity […]

Pomôžte nám pomáhať

Aj vďaka Vašej podpore vieme pomáhať ľuďom v regióne Blízkeho východu, ktorí sa ocitli v núdzi.

Pomáhame ľuďom v núdzi aj na Blízkom východe

Ozbrojené konflikty a sektárske násilie v regióne Blízkeho východu spôsobili útek približne 6,3 milióna Sýrčanov a 4 milióny Iračanov z ktorých sa stali vnútorne presídlené osoby (IDPs – Internally Displaced People), čiže utečenci vo vlastnej krajine. A ďalších 4,9 milióna Sýrčanov a viac ako 250 000 Iračanov utiekli zo svojho domova do iných krajín.

Vzhľadom na neutíchajúce konflikty je veľmi náročné uskutočňovať projekty na obnovu bývania, miest či ekonomiky. Avšak je potrebné postarať sa o ľudí, ktorí utiekli zo svojich domovov a zostali úplne odkázaní na pomoc druhých. Bohatí ľudia zo Sýrie a Iraku migrovali do krajín, kde je mier. Stredná vrstva sa stala chudobnou a chudobní úplne biednymi bez možnosti postaviť sa na vlastné nohy.

Je mimoriadne dôležité zabezpečiť pre týchto ľudí pokrytie základných ľudských potrieb, aby mali kde skloniť hlavu, čoho sa napiť, najesť, mať možnosť umyť sa. Tak isto je nutné pamätať na sociálne potreby, vzdelanie, psychologickú a zdravotnú pomoc. Preto Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje v spolupráci s miestnymi partnermi projekty na pokrytie rôznych oblastí potrieb ľudí v núdzi. Našim cieľom je prispieť k tomu, aby mohli presídlenci a utečenci žiť dôstojný život, aby z detí utečencov nevyrástla stratená generácia.