Libanon

Ničivá explózia v Bejrúte spôsobila obrovské škody a humanitárnu krízu. 300 000 ľudí prišlo o svoj domov a výbuch poškodil budovy škôl, do ktorých chodia nami podporované deti. Podpora vzdelávania je dlhodobo našou prioritou. Pomôžte nám navýšiť túto podporu. Ďakujeme!

Podporiť ich môžete tu:

Číslo účtu: SK93 1100 0000 0029 4546 3097
VS: 8
Poznámka: Libanon 2020

Práve realizujeme:

Uskutočnené projekty: