Naše projekty

V rámci našich humanitárnych projektov  sa snažíme pomáhať ľuďom v núdzi, ktorí sa stali obeťami prebiehajúcich ozbrojených konfliktov v regióne Blízkeho východu. Naša pomoc reflektuje potreby konkrétnych komunít utečencov alebo vnútorne vysídlených osôb (IDPs), čiže ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy, no ostali vo vlastnej krajine.

Pre nás cudzo znejúce názvy miest ako Karakoš alebo Šingál pre iných ľudí znamenajú ich domovy, v ktorých túžia spolu so svojimi drahými opäť žiť normálny život. Len vďaka vašej štedrosti im k tomu budeme môcť pomôcť.

V spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a vďaka štedrosti slovenských darcov sme od roku 2015 prostredníctvom rôznych projektov pomohli viac ako 42-tisícom ľudí v núdzi.

Vďaka grantu od SAMRS (Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu) – anglický ekvivalent je SlovakAid – ktorá patrí pod Ministerstvo zahraničných vzťahov a európskych záležitostí, realizujeme projekt v obci Bozan.